Kategoriler
Ziwan

Zazaca Fiil Çekimleri

tadayenetadayîş Demo nikayin Ez tadana.Büküyorum
tadayenetadayîş Demo vîyarteyo dîyar Mi tada.Büktüm
tadayenetadayîş Demo ameyox Ez do tabida/bitada.Bükeceğim
tadayenetadayîş Demo vîyarteyo nedîyar Mi tadayo.Bükmüşüm
tadayenetadayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi tadabî/bi.Bükmüştüm
tadayenetadayîş Hîkayeya demo nikayinMi tadayêne.Büküyordum
tadayenetadayîş Hîkayeya demê ameyoxîMi do bitadayêne.Bükecektim
tadayenetadayîş Ferman-pozîtîfTabide! (Tade!)Bük!
tadayenetadayîş Ferman-negatîfTamede! (Metade!)Bükme!
*****
xebitîyayenexebitîyayîşDemo nikayin Ez xebitîyena.Çalışıyorum
xebitîyayenexebitîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez xebitîyaya.Çalıştım
xebitîyayenexebitîyayîşDemo ameyox Ez do bixebitîya.Çalışacağım
xebitîyayenexebitîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez xebitîyaya.Çalışmışım
xebitîyayenexebitîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz xebitîyabîya.Çalışmıştım
xebitîyayenexebitîyayîşHîkayeya demo nikayinEz xebitîyêne.Çalışıyordum
xebitîyayenexebitîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bixebitîyêne.Çalışacaktım
xebitîyayenexebitîyayîşFerman-pozîtîfBixebitîye!Çalış!
xebitîyayenexebitîyayîşFerman-negatîfMexebitîye!Çalışma!
*****
anteneantişDemo nikayin Ez ancena.Çekiyorum
anteneantişDemo vîyarteyo dîyar Mi ante.Çektim
anteneantişDemo ameyox Ez do bianca.Çekeceğim
anteneantişDemo vîyarteyo nedîyar Mi anta.Çekmişim
anteneantişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi antbî.Çekmiştim
anteneantişHîkayeya demo nikayinMi antêne.Çekiyordum
anteneantişHîkayeya demê ameyoxîMi do biantêne.Çekecektim
anteneantişFerman-pozîtîfBiance!Çek!
anteneantişFerman-negatîfMeance!Çekme!
*****
bermayenebermayîşDemo nikayin Ez bermenaAğlıyorum
bermayenebermayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez bermayaAğladım
bermayenebermayîşDemo ameyox Ez do bibermaAğlayacağım
bermayenebermayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez bermayaAğlamışım
bermayenebermayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz bermabîyaAğlamıştım
bermayenebermayîşHîkayeya demo nikayinEz bermayêneAğlıyordum
bermayenebermayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bibermayêneAğlayacaktım
bermayenebermayîşFerman-pozîtîfBiberme!Ağla!
bermayenebermayîşFerman-negatîfMeberme!Ağlama!
*****
dejayenedejayîş Demo nikayin Destê mi dejeno.Elim acıyor
dejayenedejayîş Demo vîyarteyo dîyar Destê mi deja.Elim ağrıdı/acıdı
dejayenedejayîş Demo ameyox Destê mi do bidejo.Elim acıyacak
dejayenedejayîş Demo vîyarteyo nedîyar Destê mi dejayo.Elim acımış
dejayenedejayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarDestê mi dejabî/bi.Elim acımıştı
dejayenedejayîş Hîkayeya demo nikayinDestê mi dejayêneElim acıyordu
dejayenedejayîş Hîkayeya demê ameyoxîDestê mi do bidejayêneElim acıyacaktı
dejayenedejayîş Ferman-pozîtîfBideje! / Deje!Acı!
dejayenedejayîş Ferman-negatîfMedeje!Acıma!
Ez dejaya.Ben acıdım
*****
kewtenekewtiş Demo nikayin Ez kewena.Düşüyorum
kewtenekewtiş Demo vîyarteyo dîyar Ez kewta.Düştüm
kewtenekewtiş Demo ameyox Ez do bikewa.Düşeceğim
kewtenekewtiş Demo vîyarteyo nedîyar Ez kewta.Düşmüşüm
kewtenekewtiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz kewtbîya.Düşmüştüm
kewtenekewtiş Hîkayeya demo nikayinEz kewtêne.Düşüyordum
kewtenekewtiş Hîkayeya demê ameyoxîEz do bikewtêne.Düşecektim
kewtenekewtiş Ferman-pozîtîfBikewe!Düş!
kewtenekewtiş Ferman-negatîfMekewe!Düşme!
*****
vînayenevînayîşDemo nikayin Ez vînena.Görüyorum
vînayenevînayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi vîna.Gördüm
vînayenevînayîşDemo ameyox Ez do bivîna.Göreceğim
vînayenevînayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi vînayo.Görmüşüm
vînayenevînayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi vînabî/bi.Görmüştüm
vînayenevînayîşHîkayeya demo nikayinMi vînayêneGörüyordum
vînayenevînayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bivînayêne.Görecektim
vînayenevînayîşFerman-pozîtîfBivîne!Gör!
vînayenevînayîşFerman-negatîfMevîne!Görme!
*****
vetenevetiş Demo nikayin Ez vejena.Çıkarıyorum
vetenevetiş Demo vîyarteyo dîyar Mi vet.Çıkarttım
vetenevetiş Demo ameyox Ez do biveja.Çıkaracağım
vetenevetiş Demo vîyarteyo nedîyar Mi veto.Çıkarmışım
vetenevetiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi vetbî/bi.Çıkarmıştım
vetenevetiş Hîkayeya demo nikayinMi vetêne.Çıkarıyordum
vetenevetiş Hîkayeya demê ameyoxîMi do bivetêne.Çıkaracaktım
vetenevetiş Ferman-pozîtîfVeje!Çıkar!
vetenevetiş Ferman-negatîfMeveje!Çıkarma!
*****
ronayeneronayîş Demo nikayin Ez ronena.Bırakıyorum
ronayeneronayîş Demo vîyarteyo dîyar Mi rona. Bıraktım
ronayeneronayîş Demo ameyox Ez do birona. Bırakacağım
ronayeneronayîş Demo vîyarteyo nedîyar Ez ronayo.Bırakmışım
ronayeneronayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz ronabî/bi.Bırakmıştım
ronayeneronayîş Hîkayeya demo nikayinEz ronayêne.Bırakıyordum
ronayeneronayîş Hîkayeya demê ameyoxîEz bironayêne.Bırakacaktım
ronayeneronayîş Ferman-pozîtîfRone!Bırak!
ronayeneronayîş Ferman-negatîfMerone (Romene!)Bırakma!
*****
birnayenebirnayîşDemo nikayin Ez birnena.Kesiyorum
birnayenebirnayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi birna.Kestim
birnayenebirnayîşDemo ameyox Ez do bibirna.Keseceğim
birnayenebirnayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi birnayo.Kesmişim
birnayenebirnayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi birnabî/bi.Kesmiştim
birnayenebirnayîşHîkayeya demo nikayinMi birnayêne.Kesiyordum
birnayenebirnayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do bibirnayêne.Kesecektim
birnayenebirnayîşFerman-pozîtîfBibirne!Kes!
birnayenebirnayîşFerman-negatîfMebirne!Kesme!
*****
kerdenekerdiş Demo nikayin Ez kena.Yapıyorum
kerdenekerdiş Demo vîyarteyo dîyar Mi kerd.Yaptım
kerdenekerdiş Demo ameyox Ez do bikera.Yapacağım
kerdenekerdiş Demo vîyarteyo nedîyar Mi kerdo.Yapmışım
kerdenekerdiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi kerdbî/bi.Yapmıştım
kerdenekerdiş Hîkayeya demo nikayinMi kerdêne.Yapıyordum
kerdenekerdiş Hîkayeya demê ameyoxîMi do bikerdêne.Yapacaktım
kerdenekerdiş Ferman-pozîtîfBikere!Yap!
kerdenekerdiş Ferman-negatîfMekere!Yapma!
*****
musayenemusayîşDemo nikayin Ez musena.Öğreniyorum
musayenemusayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez musaya.Öğrendim
musayenemusayîşDemo ameyox Ez do bimusa.Öğreneceğim
musayenemusayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez musaya.Öğrenmişim
musayenemusayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz musabîya.Öğrenmiştim
musayenemusayîşHîkayeya demo nikayinEz musayêne.Öğreniyordum
musayenemusayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bimusayêne.Öğrenecektim
musayenemusayîşFerman-pozîtîfBimuse!Öğren!
musayenemusayîşFerman-negatîfMemuse!Öğrenme!
*****
girewtenegirewtişDemo nikayin Ez gêna.Alıyorum
girewtenegirewtişDemo vîyarteyo dîyar Mi girewt.Aldım
girewtenegirewtişDemo ameyox Ez do bigîra.Alacağım
girewtenegirewtişDemo vîyarteyo nedîyar Mi girewto.Almışım
girewtenegirewtişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi girewtbî/bi.Almıştım
girewtenegirewtişHîkayeya demo nikayinMi girewtêne.Alıyordum
girewtenegirewtişHîkayeya demê ameyoxîMi do bigirewtêne.Alacaktım
girewtenegirewtişFerman-pozîtîfBigîre!Al!
girewtenegirewtişFerman-negatîfMegîre!Alma!
*****
gêrayenegêrayîş Demo nikayin Ez gêrena.Geziyorum
gêrayenegêrayîş Demo vîyarteyo dîyar Ez gêraya.Gezdim
gêrayenegêrayîş Demo ameyox Ez do bigêra.Gezeceğim
gêrayenegêrayîş Demo vîyarteyo nedîyar Ez gêraya.Gezmişim
gêrayenegêrayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz gêrabîya.Gezmiştim
gêrayenegêrayîş Hîkayeya demo nikayinEz gêrayêne.Geziyordum
gêrayenegêrayîş Hîkayeya demê ameyoxîEz do bigêrayêne.Gezecektim
gêrayenegêrayîş Ferman-pozîtîfBigêre!Gez!
gêrayenegêrayîş Ferman-negatîfMegêre!Gezme!
*****
ardeneardiş Demo nikayin Ez ana.Getiriyorum
ardeneardiş Demo vîyarteyo dîyar Mi ard.Getirdim
ardeneardiş Demo ameyox Ez do bîyara.Getireceğim
ardeneardiş Demo vîyarteyo nedîyar Mi ardo.Getirmişim
ardeneardiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi ardbî/bi.Getirmiştim
ardeneardiş Hîkayeya demo nikayinMi ardêne.Getiriyordum
ardeneardiş Hîkayeya demê ameyoxîMi do biardêne.Getirecektim
ardeneardiş Ferman-pozîtîfBîyare!Getir!
ardeneardiş Ferman-negatîfMeyare!Getirme!
*****
eşteneeştişDemo nikayin Ez erzena.Atıyorum
eşteneeştişDemo vîyarteyo dîyar Mi eşt.Attım
eşteneeştişDemo ameyox Ez do bierza.Atacağım
eşteneeştişDemo vîyarteyo nedîyar Mi eşto.Atmışım
eşteneeştişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi eştbî/bi.Atmıştım
eşteneeştişHîkayeya demo nikayinMi eştêne.Atıyordum
eşteneeştişHîkayeya demê ameyoxîMi do bieştêne.Atacaktım
eşteneeştişFerman-pozîtîfBierze!At!
eşteneeştişFerman-negatîfMeerze!Atma!
*****
wendenewendişDemo nikayin Ez wanena.Okuyorum
wendenewendişDemo vîyarteyo dîyar Mi wend.Okudum
wendenewendişDemo ameyox Ez do biwana.Okuyacağım
wendenewendişDemo vîyarteyo nedîyar Mi wendo.Okumuşum
wendenewendişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi wendbî/bi.Okumuştum
wendenewendişHîkayeya demo nikayinMi wendêne.Okuyordum
wendenewendişHîkayeya demê ameyoxîMi do biwendêne.Okuyacaktım
wendenewendişFerman-pozîtîfBiwane!Oku!
wendenewendişFerman-negatîfMewane!Okuma!
*****
ameyeneameyîşDemo nikayin Ez yena.Geliyorum
ameyeneameyîşDemo vîyarteyo dîyar Ez ameya .Geldim
ameyeneameyîşDemo ameyox Ez do bêra.Geleceğim
ameyeneameyîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez ameya.Gelmişim
ameyeneameyîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz amebîya.Gelmiştim
ameyeneameyîşHîkayeya demo nikayinEz ameyêne.Geliyordum
ameyeneameyîşHîkayeya demê ameyoxîEz do biameyêne.Gelecektim
ameyeneameyîşFerman-pozîtîfBêre! (Bê!)Gel!
ameyeneameyîşFerman-negatîfMeye!Gelme!
*****
şîyeneşîyayîşDemo nikayin Ez şina.Gidiyorum
şîyeneşîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez şîya.Gittim
şîyeneşîyayîşDemo ameyox Ez do şira.Gideceğim
şîyeneşîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez şîya.Gitmişim
şîyeneşîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz şîbîya.Gitmiştim
şîyeneşîyayîşHîkayeya demo nikayinEz şîyêne.Gidiyordum
şîyeneşîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bişîyêne.Gidecektim
şîyeneşîyayîşFerman-pozîtîfŞo/Şore!Git!
şîyeneşîyayîşFerman-negatîfMeşo!Gitme!
*****
waştenewaştişDemo nikayin Ez wazena.İstiyorum
waştenewaştişDemo vîyarteyo dîyar Mi waşt.İstedim
waştenewaştişDemo ameyox Ez do biwaza.İsteyeceğim
waştenewaştişDemo vîyarteyo nedîyar Mi waşto.İstemişim
waştenewaştişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi waştbî/bi.İstemiştim
waştenewaştişHîkayeya demo nikayinMi waştêne.İstiyordum
waştenewaştişHîkayeya demê ameyoxîMi do biwaştêne.İsteyecektim
waştenewaştişFerman-pozîtîfBiwaze!İste!
waştenewaştişFerman-negatîfMewaze!İsteme!
*****
berdeneberdişDemo nikayin Ez bena.Götürüyorum
berdeneberdişDemo vîyarteyo dîyar Mi berd.Götürdüm
berdeneberdişDemo ameyox Ez do bera.Götüreceğim
berdeneberdişDemo vîyarteyo nedîyar Mi berdo.Götürmüşüm
berdeneberdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi berdbî/bi.Götürmüştüm
berdeneberdişHîkayeya demo nikayinMi berdêne.Götürüyordum
berdeneberdişHîkayeya demê ameyoxîMi do biberdêne.Götürecektim
berdeneberdişFerman-pozîtîfBere!Götür!
berdeneberdişFerman-negatîfMebere!Götürme!
*****
dayenedayîşDemo nikayin Ez dana.Ödüyorum
dayenedayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi da.Ödedim
dayenedayîşDemo ameyox Ez do bida.Ödeyeceğim
dayenedayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi dayo.Ödemişim
dayenedayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi dabî/bi.Ödemiştim
dayenedayîşHîkayeya demo nikayinMi dayêne.Ödüyordum
dayenedayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do bidayêne.Ödeyecektim
dayenedayîşFerman-pozîtîfBide!Öde!
dayenedayîşFerman-negatîfMede!Ödeme!
*****
ewnîyayeneewnîyayîşDemo nikayin Ez ewnîyena.Bakıyorum
ewnîyayeneewnîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez ewnîyaya.Baktım
ewnîyayeneewnîyayîşDemo ameyox Ez do biewnî.Bakacağım
ewnîyayeneewnîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez ewnîyaya.Bakmışım
ewnîyayeneewnîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz ewnîyabîya.Bakmıştım
ewnîyayeneewnîyayîşHîkayeya demo nikayinEz ewnîyayêne.Bakıyordum
ewnîyayeneewnîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do biewnîyayêne.Bakacaktım
ewnîyayeneewnîyayîşFerman-pozîtîfBiewnî!Bak!
ewnîyayeneewnîyayîşFerman-negatîfMeewnî!Bakma!
*****
werdenewerdişDemo nikayin Ez wena.Yiyorum
werdenewerdişDemo vîyarteyo dîyar Mi werd.Yedim
werdenewerdişDemo ameyox Ez do biwera.Yiyeceğim
werdenewerdişDemo vîyarteyo nedîyar Mi werdo.Yemişim
werdenewerdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi werdbî/bi.Yemiştim
werdenewerdişHîkayeya demo nikayinMi werdêne.Yiyordum
werdenewerdişHîkayeya demê ameyoxîMi do biwerdêne.Yiyecektim
werdenewerdişFerman-pozîtîfBiwere!Ye!
werdenewerdişFerman-negatîfMewere!Yeme!
*****
vatenevatişDemo nikayin Ez vana.Söylüyorum
vatenevatişDemo vîyarteyo dîyar Mi va/vat.Söyledim
vatenevatişDemo ameyox Ez do vaja.Söyleyeceğim
vatenevatişDemo vîyarteyo nedîyar Mi vato.Söylemişim
vatenevatişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi vatbî/bi.Söylemiştim
vatenevatişHîkayeya demo nikayinMi vatêne.Söylüyordum
vatenevatişHîkayeya demê ameyoxîMi do bivatêne.Söyleyecektim
vatenevatişFerman-pozîtîfVaje!Söyle!
vatenevatişFerman-negatîfMevaje!Söyleme!
*****
weçînayeneweçînayîşDemo nikayin Ez weçînena.Seçiyorum
weçînayeneweçînayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi weçîna.Seçtim
weçînayeneweçînayîşDemo ameyox Ez do biweçîna.Seçeceğim
weçînayeneweçînayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi weçînayo.Seçmişim
weçînayeneweçînayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi weçînabî/bi.Seçmiştim
weçînayeneweçînayîşHîkayeya demo nikayinMi weçînayêne.Seçiyordum
weçînayeneweçînayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do biweçînayêne.Seçecektim
weçînayeneweçînayîşFerman-pozîtîfWeçîne!Seç!
weçînayeneweçînayîşFerman-negatîfMeweçîne!Seçme!
*****
zanayenezanayîşDemo nikayin Ez zana.Biliyorum
zanayenezanayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi zana.Bildim
zanayenezanayîşDemo ameyox Ez do bizana.Bileceğim
zanayenezanayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi zanayo.Bilmişim
zanayenezanayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi zanabî/bi.Bilmiştim
zanayenezanayîşHîkayeya demo nikayinMi zanayêne.Biliyordum
zanayenezanayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do bizanayêne.Bilecektim
zanayenezanayîşFerman-pozîtîfBizane!Bil!
zanayenezanayîşFerman-negatîfMezane!Bilme!
*****
qedîyayeneqedîyayîşDemo nikayin Ez qedênena.Bitiriyorum
qedîyayeneqedîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi qedêna.Bitirdim
qedîyayeneqedîyayîşDemo ameyox Ez do biqedêna.Bitireceğim
qedîyayeneqedîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi qedênayo.Bitirmişim
qedîyayeneqedîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi qedênabî/bi.Bitirmiştim
qedîyayeneqedîyayîşHîkayeya demo nikayinMi qedênayêne.Bitiriyordum
qedîyayeneqedîyayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do biqedênayêne.Bitirecektim
qedîyayeneqedîyayîşFerman-pozîtîfBiqedêne!Bitir!
qedîyayeneqedîyayîşFerman-negatîfMeqedêne!Bitirme!
*****
xelisîyayenexelisîyayîşDemo nikayin Ez xelisîyena.Kurtuluyorum
xelisîyayenexelisîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez xelisîyaya.Kurtuldum
xelisîyayenexelisîyayîşDemo ameyox Ez do bixelisîya.Kurtulacağım
xelisîyayenexelisîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez xelisîyaya.Kurtulmuşum
xelisîyayenexelisîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz xelisîyabî.Kurtulmuştum
xelisîyayenexelisîyayîşHîkayeya demo nikayinEz xelisîyayêne.Kurtuluyordum
xelisîyayenexelisîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bixelisîyayêne.Kurtulacaktım
xelisîyayenexelisîyayîşFerman-pozîtîfBixelisîye!Kurtul!
xelisîyayenexelisîyayîşFerman-negatîfMexelisîye!Kurtulma!
*****
şawiteneşawitişDemo nikayin Ez erşawena.Gönderiyorum
şawiteneşawitişDemo vîyarteyo dîyar Mi erşawit.Gönderdim
şawiteneşawitişDemo ameyox Ez do bierşewa.Göndereceğim
şawiteneşawitişDemo vîyarteyo nedîyar Mi erşawito.Göndermişim
şawiteneşawitişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi erşawitbî.Göndermiştim
şawiteneşawitişHîkayeya demo nikayinMi erşawitêne.Gönderiyordum
şawiteneşawitişHîkayeya demê ameyoxîMi do bierşawitêne.Gönderecektim
şawiteneşawitişFerman-pozîtîfBierşawe!Gönder!
şawiteneşawitişFerman-negatîfMeerşawe!Gönderme!
*****
çarnayeneçarnayîş Demo nikayin Ez çarnena.Çeviriyorum.
çarnayeneçarnayîş Demo vîyarteyo dîyar Mi çarna.Çevirdim
çarnayeneçarnayîş Demo ameyox Ez do biçarna.Çevireceğim.
çarnayeneçarnayîş Demo vîyarteyo nedîyar Mi çarnayo.Çevirmişim.
çarnayeneçarnayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi çarnabî/bi.Çevirmiştim.
çarnayeneçarnayîş Hîkayeya demo nikayinMi çarnayêne.Çeviriyordum.
çarnayeneçarnayîş Hîkayeya demê ameyoxîMi do biçarnayêne.Çevirecektim.
çarnayeneçarnayîş Ferman-pozîtîfBiçarne!Çevir!
çarnayeneçarnayîş Ferman-negatîfMeçarne!Çevirme!
*****
açarnayeneaçarnayîşDemo nikayin Ez açarnena.Çeviriyorum.
açarnayeneaçarnayîşDemo vîyarteyo dîyar Mi açarna.Çevirdim
açarnayeneaçarnayîşDemo ameyox Ez do biaçarna.Çevireceğim.
açarnayeneaçarnayîşDemo vîyarteyo nedîyar Mi açarnayo.Çevirmişim.
açarnayeneaçarnayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi açarnabî/bi.Çevirmiştim.
açarnayeneaçarnayîşHîkayeya demo nikayinMi açarnayêne.Çeviriyordum.
açarnayeneaçarnayîşHîkayeya demê ameyoxîMi do biaçarnayêne.Çevirecektim.
açarnayeneaçarnayîşFerman-pozîtîfBiaçarne!Çevir!
açarnayeneaçarnayîşFerman-negatîfMeaçarne!Çevirme!
*****
agêrayeneagêrayîşDemo nikayin Ez agêrena.Dönüyorum.
agêrayeneagêrayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez agêraya.Döndüm.
agêrayeneagêrayîşDemo ameyox Ez do biagêra.Döneceğim.
agêrayeneagêrayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez agêraya.Dönmüşüm.
agêrayeneagêrayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz agêrabîya.Dönmüştüm.
agêrayeneagêrayîşHîkayeya demo nikayinEz agêrayêne.Dönüyordum.
agêrayeneagêrayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do biagêrayêne.Dönecektim.
agêrayeneagêrayîşFerman-pozîtîfBiagêre!Dön!
agêrayeneagêrayîşFerman-negatîfMeagêre!Dönme!
*****
akerdeneakerdişDemo nikayin Ez akena.Açıyorum.
akerdeneakerdişDemo vîyarteyo dîyar Mi akerd.Açtım.
akerdeneakerdişDemo ameyox Ez do akera.Açacağım.
akerdeneakerdişDemo vîyarteyo nedîyar Mi akerdo.Açmışım.
akerdeneakerdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi akerdbî/bi.Açmıştım.
akerdeneakerdişHîkayeya demo nikayinMi akerdêne.Açıyordum.
akerdeneakerdişHîkayeya demê ameyoxîMi do akerdêne.Açacaktım.
akerdeneakerdişFerman-pozîtîfAke!Aç!
akerdeneakerdişFerman-negatîfMeake! /Ameke!Açma!
*****
persayenepersayîş Demo nikayin Ez persena.Soruyorum.
persayenepersayîş Demo vîyarteyo dîyar Mi persaya.Sordum.
persayenepersayîş Demo ameyox Ez do bipersa.Soracağım.
persayenepersayîş Demo vîyarteyo nedîyar Mi persaya.Sormuşum.
persayenepersayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi persabî/bi.Sormuştum.
persayenepersayîş Hîkayeya demo nikayinMi persayêne.Soruyordum.
persayenepersayîş Hîkayeya demê ameyoxîMi do bipersayêne.Soracaktım.
persayenepersayîş Ferman-pozîtîfBiperse!Sor!
persayenepersayîş Ferman-negatîfMeperse!Sorma!
*****
pers kerdeneperskerdişDemo nikayin Ez pers kena.Soruyorum.
pers kerdeneperskerdişDemo vîyarteyo dîyar Mi pers kerd.Sordum.
pers kerdeneperskerdişDemo ameyox Ez do pers bikera.Soracağım.
pers kerdeneperskerdişDemo vîyarteyo nedîyar Mi pers kerdo.Sormuşum.
pers kerdeneperskerdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi pers kerdbî/bi.Sormuştum.
pers kerdeneperskerdişHîkayeya demo nikayinMi pers kerdêne.Soruyordum.
pers kerdeneperskerdişHîkayeya demê ameyoxîMi do pers kerdêne.Soracaktım.
pers kerdeneperskerdişFerman-pozîtîfPers bike!Sor!
pers kerdeneperskerdişFerman-negatîfPers meke!Sorma!
*****
kendenekendişDemo nikayin Ez kenena.Oyuyorum.
kendenekendişDemo vîyarteyo dîyar Mi kena./Mi kend.Oydum.
kendenekendişDemo ameyox Ez do bikena./bikendî.Oyacağım.
kendenekendişDemo vîyarteyo nedîyar Mi kenayo./kendo.Oymuşum.
kendenekendişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi kenabi./kendbî.Oymuştum.
kendenekendişHîkayeya demo nikayinMi kenayêne./kendêne.Oyuyordum.
kendenekendişHîkayeya demê ameyoxîMi do bikenayêne.Oyacaktım.
kendenekendişFerman-pozîtîfBikene!/Bikende!Oy!
kendenekendişFerman-negatîfMekene!/Mekende!Oyma!
*****
huyayenehuyayîş Demo nikayin Ez huyena.Gülüyorum.
huyayenehuyayîş Demo vîyarteyo dîyar Ez huyaya.Güldüm.
huyayenehuyayîş Demo ameyox Ez do bihuya.Güleceğim.
huyayenehuyayîş Demo vîyarteyo nedîyar Ez huyaya.Gülmüşüm.
huyayenehuyayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz huyabîya.Gülmüştüm.
huyayenehuyayîş Hîkayeya demo nikayinEz huyayêne.Gülüyordum.
huyayenehuyayîş Hîkayeya demê ameyoxîEz do bihuyayêne.Gülecektim.
huyayenehuyayîş Ferman-pozîtîfBihuye!Gül!
huyayenehuyayîş Ferman-negatîfMehuye!Gülme!
*****
ronişteneroniştiş Demo nikayin Ez ronişena.Oturuyorum.
ronişteneroniştiş Demo vîyarteyo dîyar Ez ronişta.Oturdum.
ronişteneroniştiş Demo ameyox Ez do ronişa.Oturacağım.
ronişteneroniştiş Demo vîyarteyo nedîyar Ez ronişta.Oturmuşum.
ronişteneroniştiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz roniştbîya.Oturmuştum.
ronişteneroniştiş Hîkayeya demo nikayinEz roniştêne.Oturuyordum.
ronişteneroniştiş Hîkayeya demê ameyoxîEz do roniştêne.Oturacaktım.
ronişteneroniştiş Ferman-pozîtîfRonişe!Otur!
ronişteneroniştiş Ferman-negatîfMeronişe!Oturma!
*****
mendenemendişDemo nikayin Ez manena.Kalıyorum.
mendenemendişDemo vîyarteyo dîyar Ez menda.Kaldım.
mendenemendişDemo ameyox Ez do bimana.Kalacağım.
mendenemendişDemo vîyarteyo nedîyar Ez menda.Kalmışım.
mendenemendişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz mendbîya.Kalmıştım.
mendenemendişHîkayeya demo nikayinEz mendêne.Kalıyordum.
mendenemendişHîkayeya demê ameyoxîEz do bimendêne.Kalacaktım.
mendenemendişFerman-pozîtîfBimane!Kal!
mendenemendişFerman-negatîfMemane!Kalma!
*****
rakewtenerakewtişDemo nikayin Ez rakewena.Yatıyorum.
rakewtenerakewtişDemo vîyarteyo dîyar Ez rakewta.Yattım.
rakewtenerakewtişDemo ameyox Ez do rakewa.Yatacağım.
rakewtenerakewtişDemo vîyarteyo nedîyar Ez rakewta.Yatmışım.
rakewtenerakewtişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz rakewtbîya.Yatmıştım.
rakewtenerakewtişHîkayeya demo nikayinEz rakewtêne.Yatıyordum.
rakewtenerakewtişHîkayeya demê ameyoxîEz do rakewtêne.Yatacaktım.
rakewtenerakewtişFerman-pozîtîfRakewe!Yat!
rakewtenerakewtişFerman-negatîfRamekewe! / Merakewe!Yatma!
*****
ramiteneramitiş Demo nikayin Ez ramena.Sürüyorum.
ramiteneramitiş Demo vîyarteyo dîyar Mi ramit.Sürdüm.
ramiteneramitiş Demo ameyox Ez do birama.Süreceğim.
ramiteneramitiş Demo vîyarteyo nedîyar Mi ramito.Sürmüşüm.
ramiteneramitiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi ramitbî/bi.Sürmüştüm.
ramiteneramitiş Hîkayeya demo nikayinMi ramitêne.Sürüyordum.
ramiteneramitiş Hîkayeya demê ameyoxîMi do biramitêne.Sürecektim.
ramiteneramitiş Ferman-pozîtîfBirame!Sür!
ramiteneramitiş Ferman-negatîfMerame!Sürme!
*****
merdenemerdişDemo nikayin Ez mirena.Ölüyorum.
merdenemerdişDemo vîyarteyo dîyar Ez merda.Öldüm.
merdenemerdişDemo ameyox Ez do bimira.Öleceğim.
merdenemerdişDemo vîyarteyo nedîyar Ez merda.Ölmüşüm.
merdenemerdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz merdbîya.Ölmüştüm.
merdenemerdişHîkayeya demo nikayinEz merdêne.Ölüyordum.
merdenemerdişHîkayeya demê ameyoxîEz do bimerdêne.Ölecektim.
merdenemerdişFerman-pozîtîfBimire!Öl!
merdenemerdişFerman-negatîfMemire!Ölme!
*****
sawitenesawitişDemo nikayin Ez sawena.Sürüyorum.
sawitenesawitişDemo vîyarteyo dîyar Mi sawit.Sürdüm.
sawitenesawitişDemo ameyox Ez do bisawa.Süreceğim.
sawitenesawitişDemo vîyarteyo nedîyar Mi sawito.Sürmüşüm.
sawitenesawitişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi sawitbî/bi.Sürmüştüm.
sawitenesawitişHîkayeya demo nikayinMi sawitêne.Sürüyordum.
sawitenesawitişHîkayeya demê ameyoxîMi do bisawitêne.Sürecektim.
sawitenesawitişFerman-pozîtîfBisawe!Sür!
sawitenesawitişFerman-negatîfMesawe!Sürme!
*****
asayeneasayîşDemo nikayin Ez asena.Görünüyorum.
asayeneasayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez asaya.Göründüm.
asayeneasayîşDemo ameyox Ez do biasa.Görüneceğim.
asayeneasayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez asaya.Görünmüşüm.
asayeneasayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz asabîya.Görünmüştüm.
asayeneasayîşHîkayeya demo nikayinEz asayêne.Görünüyordum.
asayeneasayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do biasayêne.Görünecektim.
asayeneasayîşFerman-pozîtîfBiase!Görün!
asayeneasayîşFerman-negatîfMease!Görünme!
*****
asnawe kerdeneasnawekerdişDemo nikayin Ez asnawe kena.Yüzüyorum.
asnawe kerdeneasnawekerdişDemo vîyarteyo dîyar Mi asnawe kerde.Yüzdüm.
asnawe kerdeneasnawekerdişDemo ameyox Ez do asnawe bikera.Yüzeceğim.
asnawe kerdeneasnawekerdişDemo vîyarteyo nedîyar Mi asnawe kerda.Yüzmüşüm.
asnawe kerdeneasnawekerdişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi asnawe kerdbîye.Yüzmüştüm.
asnawe kerdeneasnawekerdişHîkayeya demo nikayinMi asnawe kerdêne.Yüzüyordum.
asnawe kerdeneasnawekerdişHîkayeya demê ameyoxîMi do asnawe bikerdêne.Yüzecektim.
asnawe kerdeneasnawekerdişFerman-pozîtîfAsnawe bikere!Yüz!
asnawe kerdeneasnawekerdişFerman-negatîfAsnawe mekere!Yüzme!
*****
bedilîyayenebedilîyayîşDemo nikayin Ez bedilîyena.Değişiyorum.
bedilîyayenebedilîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez bedilîya.Değiştim.
bedilîyayenebedilîyayîşDemo ameyox Ez do bibedilîya.Değişeceğim.
bedilîyayenebedilîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez bedilîya.Değişmişim.
bedilîyayenebedilîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz bedilîyabîya.Değişmiştim.
bedilîyayenebedilîyayîşHîkayeya demo nikayinEz bedilîyayêne.Değişiyordum.
bedilîyayenebedilîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bibedilîyayêne.Değişecektim.
bedilîyayenebedilîyayîşFerman-pozîtîfBibedile!Değiş!
bedilîyayenebedilîyayîşFerman-negatîfMebedile!Değişme!
*****
betilîyayenebetilîyayîşDemo nikayin Ez betilîyena.Yoruluyorum.
betilîyayenebetilîyayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez betilîyaya.Yoruldum.
betilîyayenebetilîyayîşDemo ameyox Ez do bibetilîya.Yorulacağım.
betilîyayenebetilîyayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez betilîyaya.Yorulmuşum.
betilîyayenebetilîyayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz betilîyaya.Yorulmuştum.
betilîyayenebetilîyayîşHîkayeya demo nikayinEz betilîyayêne.Yoruluyordum.
betilîyayenebetilîyayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do bibetilîyayêne.Yorulacaktım.
betilîyayenebetilîyayîşFerman-pozîtîfBibetilîye!Yorul!
betilîyayenebetilîyayîşFerman-negatîfMebetilîye!Yorulma!
*****
cawitenecawitişDemo nikayin Ez cawena.Çiğniyorum.
cawitenecawitişDemo vîyarteyo dîyar Mi cawit.Çiğnedim.
cawitenecawitişDemo ameyox Ez do bicawa.Çiğneyeceğim.
cawitenecawitişDemo vîyarteyo nedîyar Mi cawito.Çiğnemişim.
cawitenecawitişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi cawitbî/bi.Çiğnemiştim.
cawitenecawitişHîkayeya demo nikayinMi cawitêne.Çiğniyordum.
cawitenecawitişHîkayeya demê ameyoxîMi do bicawitêne.Çiğneyecektim.
cawitenecawitişFerman-pozîtîfBicawe!Çiğne!
cawitenecawitişFerman-negatîfMecawe!Çiğneme!
*****
nuştenenuştişDemo nikayin Ez nusena.Yazıyorum.
nuştenenuştişDemo vîyarteyo dîyar Mi nuşt.Yazdım.
nuştenenuştişDemo ameyox Ez do binusa.Yazacağım.
nuştenenuştişDemo vîyarteyo nedîyar Mi nuşto.Yazmışım.
nuştenenuştişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi nuştbî/bi.Yazmıştım.
nuştenenuştişHîkayeya demo nikayinMi nuştêne.Yazıyordum.
nuştenenuştişHîkayeya demê ameyoxîMi do binuştêne.Yazacaktım.
nuştenenuştişFerman-pozîtîfBinuse!Yaz!
nuştenenuştişFerman-negatîfMenuse!Yazma!
*****
tepîştenetepîştiş Demo nikayin Ez tepîşena.Yakalıyorum.
tepîştenetepîştiş Demo vîyarteyo dîyar Mi tepîşt.Yakaladım.
tepîştenetepîştiş Demo ameyox Ez do tepîşa.Yakalayacağım.
tepîştenetepîştiş Demo vîyarteyo nedîyar Mi tepîşto.Yakalamışım.
tepîştenetepîştiş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi tepîştbî/bi.Yakalamıştım.
tepîştenetepîştiş Hîkayeya demo nikayinMi tepîştêne.Yakalıyordum.
tepîştenetepîştiş Hîkayeya demê ameyoxîMi do bitepîştêne.Yakalayacaktım.
tepîştenetepîştiş Ferman-pozîtîfTepîşe!Yakala!
tepîştenetepîştiş Ferman-negatîfMetepîşe!Yakalama!
*****
viraştene viraştişDemo nikayin Ez virazena.Yapıyorum
viraştene viraştişDemo vîyarteyo dîyar Mi viraşt.Yaptım
viraştene viraştişDemo ameyox Ez do biviraza.Yapacağım
viraştene viraştişDemo vîyarteyo nedîyar Mi viraşto.Yapmışım
viraştene viraştişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi viraştbî/bi.Yapmıştım
viraştene viraştişHîkayeya demo nikayinMi viraştêne.Yapıyordum
viraştene viraştişHîkayeya demê ameyoxîMi do biviraştêne.Yapacaktım
viraştene viraştişFerman-pozîtîfViraze!Yap!
viraştene viraştişFerman-negatîfMeviraze!Yapma!
*****
veşnayeneveşnayîş Demo nikayin Ez veşnena.Yakıyorum.
veşnayeneveşnayîş Demo vîyarteyo dîyar Mi veşna.Yaktım.
veşnayeneveşnayîş Demo ameyox Ez do biveşna.Yakacağım.
veşnayeneveşnayîş Demo vîyarteyo nedîyar Mi veşna.Yakmışım.
veşnayeneveşnayîş Hîkayeya demo vîyarteyo nedîyarMi veşnabi.Yakmıştım.
veşnayeneveşnayîş Hîkayeya demo nikayinMi veşnayêne.Yakıyordum.
veşnayeneveşnayîş Hîkayeya demê ameyoxîMi do biveşnayêne.Yakacaktım.
veşnayeneveşnayîş Ferman-pozîtîfBiveşne!Yak!
veşnayeneveşnayîş Ferman-negatîfMeveşne!Yakma!
*****
remayeneremayîşDemo nikayin Ez remena.Kaçıyorum.
remayeneremayîşDemo vîyarteyo dîyar Ez remaya.Kaçtım.
remayeneremayîşDemo ameyox Ez do birema.Kaçacağım.
remayeneremayîşDemo vîyarteyo nedîyar Ez remaya.Kaçmışım.
remayeneremayîşHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz remabîya.Kaçmıştım.
remayeneremayîşHîkayeya demo nikayinEz remayêne.Kaçıyordum.
remayeneremayîşHîkayeya demê ameyoxîEz do biremayêne.Kaçacaktım.
remayeneremayîşFerman-pozîtîfBireme!Kaç!
remayeneremayîşFerman-negatîfMereme!Kaçma!
*****
werişteneweriştişDemo nikayin Ez werzena.Kalkıyorum.
werişteneweriştişDemo vîyarteyo dîyar Ez werişt.Kalktım.
werişteneweriştişDemo ameyox Ez do werzena.Kalkacağım.
werişteneweriştişDemo vîyarteyo nedîyar Ez werişta.Kalkmışım.
werişteneweriştişHîkayeya demo vîyarteyo nedîyarEz weriştbîya.Kalkmıştım.
werişteneweriştişHîkayeya demo nikayinEz weriştêne.Kalkıyordum.
werişteneweriştişHîkayeya demê ameyoxîEz do biweriştêne.Kalkacaktım.
werişteneweriştişFerman-pozîtîfWerze!Kalk!
werişteneweriştişFerman-negatîfMewerze!Kalkma!

“Zazaca Fiil Çekimleri” için bir yanıt

Tablo şeklinde paylaşsan daha güzel olur . Böyle bakınca karışık. Ve bölüm bölüm paylaşsan daha hoş olur.
Bazı yerlerde ı yerine i yazmışsın . Bu diyarbakır şivesinden mi yoksa klavyenin azizliği mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir