Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 41

41Demo Vîyarte-2 /Geçmiş Zaman-2

  1. Geçişli fiiller için;

Nesne alan cümlelerde özne bükün nesne yalın haldedir ve fiil nesneye göre çekimlenir; Nesne isim ve eril ise fiil çekimlenmez nesne isim ve dişil ise fiil ‘-e’ ile çekimlenir. Nesne isim ve çoğul ise fiil ‘î’ ile çekimlenir. Nesne kişi zamirleri ise aşağıdaki örneklere göre çekimlenmektedir.

yemek: werdene (werd-ene)

LezgînÎ nan werd. (Lezgin yemek yedi.)

Lezgînî o werd. (Lezgîn onu yedi.)

Ey o werd. (O onu yedi.)

Lezgînî saye werde. (Lezgin elma yedi.)

Lezgînî a werde. (Lezgîn onu yedi.)

Ey a werde. (O onu yedi.)

Lezgînî sayî werdî. (Lezgin elmaları yedi.)

Lezgînî ê werdî. (Lezgin onları yedi.)

Ey ê werdî. (O onları yedi.)

getirmek: ardene (ard+ene)

Rojda îşlig ard. (Rojda gömleği getirdi.)

Rojda o ard. (Rojda onu getirdi.)

Aye o ard. (O onu getirdi.)

Rojda sele arde. (Rojda sepeti getirdi.)

Rojda a arde. (Rojda onu getirdi.)

Aye a arde. (O onu getirdi.)

Rojda cilî ardî. (Rojda elbiseleri getirdi.)

Rojda ê ardî. (Rojda onları getirdi.)

Aye ê ardî. (O onları getirdi.)

götürmek: berdene (berd+ene)

Cinike lajê xo berd. (Kadın oğlunu gotürdü.)

Cinike o berd. (Kadın onu götürdü.)

Aye o berd. (O onu götürdü.)

Helîne û Welatî masa berde. (Helin ve Velat masayı götürdü.)

Helîne û Welatî a berde. (Helin ve Velat onu götürdü.)

Înan a berde. (Onlar onu götürdü.)

Helîne û Welatî eyelî berdî. (Helin ve Velat çocukları götürdü.)

Helîne û Welatî ê berdî. (Helin ve Velat onları götürdü.)

Înan ê berdî. (Onlar onları götürdü.)

To ez berda. (Sen beni götürdün.)

Mi ti berda. (m)(Ben seni götürdüm.)

Mi ti berdî.(n)(Ben seni götürdüm.)

Ey a berde. (O onu götürdü.)

Ma o berd. (Biz onu götürdük.)

Ey ma berdî. (O bizi götürdü.)

Ey şima berdî. (O sizi götürdü.)

Ey ê berdî. (O onları götürdü.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir