Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 40

40Demo Vîyarte-1 /Geçmiş Zaman-1

Daha önce geçişli fiil ve geçişsiz fiillere değinmiştik geçmiş zamanda yüklemdeki fiilin alacağı çekim eki yüklemin geçişli olup olmamasına göre değişmektedir.

  1. Geçişsiz fiiller için ;

Nesne almayan cümlelerde özne yalın haldedir ve fiil özneye göre çekimlenir;

Ez……..a.

Ti………a. (dişil)

Ti………î. (eril)

O………

A……….e.

Ma………î.

Şima…….î.

Ê………….î.

gelmek: ameyene (ame+y+ene)

Welat ame.

Helîne ameye.

Welat û Helîne ameyî.

Ez ameya. (Ben geldim.)

Ti ameya. (Sen geldin.)

Ti ameyî. (Sen geldin.)

O ame. (O geldi.)

A ameye. (O geldi.)

Ma ameyî. (Biz geldik.)

Şima ameyî. (Siz geldiniz.)

Ê ameyî. (Onlar geldiler.)

Ez nêameya./Ti nêameya./Ti nêameyî./O nêame./A nêameye./Ma,Şima,Ê nêameyî.

ağlamak: bermayene (berma+y+ene)

Welat berma.

Helîne bermaye.

Welat û Helîne bermayî.

Ez bermaya. (Ben ağladım.)

Ti bermaya. (Sen ağladın-dişil-)

Ti bermayî. (Sen ağladın-eril-)

O berma. (O ağladı.)

A bermaye. (O ağladı.)

Ma bermayî. (Biz ağladık.)

Şima bermayî. (Siz ağladınız.)

Ê bermayî. (Onlar ağladılar.)

Ez nêbermaya./Ti nêbermaya./Ti nêbermayî./O nêberma./A nêbermaye./Ma,Şima,Ê nêbermayî.

bayılmak: xeriqîyayene (xeriqîya+y+ene)

Welat xeriqîya.

Helîne xeriqîyaye.

Welat û Helîne xeriqîyayî.

Ez xeriqîyaya. 

Ti xeriqîyaya.

Ti xeriqîyayî.

O xeriqîya.

A xeriqîyaye.

Ma xeriqîyayî.

Şima xeriqîyayî.

Ê xeriqîyayî.

yorulmak: betilîyayene (betilîya+y+ene)

Welat betilîya.

Helîne betilîyaye.

Welat û Helîne betilîyayî.

Ez betilîyaya.

Ti betilîyaya.

Ti betilîyayî.

O betilîya.

A betilîyaye.

Ma betilîyayî.

Şima betilîyayî.

Ê betilîyayî.

gitmek: şîyene (şî+y+ene) gitmek fiilinin çekimi;

Welat şi. /Welat şî.

Helîne şî.

Welat û Helîne şîyî.

Ez şîya. (Ben gittim.)

Ti şîya. (Sen gittin.-dişil-)

Ti şî. (Sen gittin.-eril-)

O şi./O şî. (O gitti.)

A şî./şîye (O gitti.)

Ma şîyî. (Biz gittik.)

Şima şî. (Siz gittik.)

Ê şîyî. (Onlar gittiler.)

Ez nêşîya./Ti nêşîya./Ti nêşîyî./O nêşi./A nêşî./Ma,Şima,Ê nêşîyî.

düşmek: kewtene (kewt+ene)

Ez kewta.

Ti kewta.

Ti kewtî.

O kewt.

A kewte.

Ma kewtî.

Şima kewtî.

Ê kewtî.

Ez nêkewta./Ti nêkewta./Ti nêkewtî./O nêkewt./A nêkewte./Ma,Şima,Ê nêkewtî.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir