Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 38

38Ez her roje şit şimena. / Her gün süt içerim.

yemek: werdene (fiilin şimdiki zaman kökü ‘wen-‘dir.)

içmek: 1)(su, şarap vb. için) şimitene, werdene 2)(ayran, şerbet vb. için) fir kerdene

(şimitene fiilinin şimdiki zaman kökü ‘şimen-‘ dir.)

Zebeşa Dîyarbekirî zaf meşhur a. (Diyarbakır’ın karpuzu çok meşhurdur.)

Ez her hamnanî de hindî wena. (Her yaz karpuz yerim.)

Ez zebeşe ra zaf hes kena. (Karpuzu çok severim.)

Keleyê dewa ma zaf weş o. (Köyümüzün tereyağı çok güzeldir.)

Ez alunça ra zaf hes kena. (Ben eriği çok severim.)

Êruge zaf tirş a. (Erik çok ekşidir.)

Îsotê Riha zaf guzin/tuj o. (Urfa biberi çok acıdır.)

Ez her roje yew kîlo şit gêna/herînena. (Her gün bir kilo süt (satın)alıyorum.)

Eyelê min her roje şit şimenê/wenê. (Çocuklarım her gün süt içer.)

Mi di kîloyî engurî girewtî./herînayî. (İki kilo üzüm aldım.)

Awa sûsî tal a labelê ez şimena/wena. (Meyankökü şerbeti acıdır ama ben içerim.[tal: tam olarak Türkçe’deki acıya denk gelmez kelimenin Türkçe karşılığı yoktur.])

Ez qewe zaf şimena./wena. (Ben kahve çok içerim.)

Ez çaye tay şimena./wena. (Ben çay az içerim.)

O tay şeker erzeno çaya xo. (O çayına az şeker atar.)

Zebeşe şîrin a. (Karpuz tatlıdır.)

Zebeşa şîrine. (Tatlı karpuz.)

Îsot guzin o. (Biber acıdır.)

Îsoto guzin. (Acı biber.)

Alunça tirş a. (Erik ekşidir.)

Alunçaya tirşe. (Ekşi erik.)

Yew kîlo saye. (Bir kilo elma.)

Çar kîloyî mişmişî. (Dört kilo kayısı.)

Sele de sayî estê. (Sepette elma(lar) var.)

Sele de zaf sayî estê. (Sepette çok elma var.)

Sele de çend sayî estê. (Sepette birkaç tane elma var.)

Surehî de awe esta. (Sürahide su var.)

Surehî de biney awe esta. (Sürahide biraz su var.)

Surehî de zaf awe esta. (Sürahide çok su var.)

çok: zaf, -e; bol, -e; zîyade, gelek, xeylê, vêşî

az: tay, -e; tîkê; şenik, -e; kêmî

hiç: 1)çi, tu 2)hîç

biraz: tenê, biney, tîkê, hebê, hinî, hinîke, piçe, tirşim

birkaç: çend

sahan: sehene (m)

kilo: kîlo (n)

kilogram: kîlogram (n):

gram: gram (n)

ekşi:tirş, -e

acı: 1)tal, -e; cal, -e 2)tuj, -e; tun, -e; guz, -e; guzin, -e

tatlı: şîrin, -e; helawin, -e

satın almak: herînayene, girewtene (şimdiki zaman kökleri ‘herînen-‘ ve ‘gên-‘ dir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir