Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 35

35- Kitab kamca de yo? / Kitap nerede?

üst: ser (n)

Kitab serê masa de yo. (Kitap masanın üstündedir.)

üzerinde: ser o

Qeleme kitabî ser o ya. (Kalem kitabın üzerindedir.)

alt: bin (n)

Kitab binê masa de yo. (Kitap masanın altındadır.)

ön: ver (n); vernî (m)

Kitab verê masa de yo. (Kitap masanın önündedir.)

Sandalî vernîya masa de yo. (Sandalye masanın önündedir.)

yukarı: cor (n)

Welat cor de yo. (Velat yukarıdadır.)

arka: pey (nm, n), peynî (m), peynîye (m)

Sandalî peyê masa de yo. (Sandalye masanın arkasındadır.)

yan: kaleke (m), kîşte (m), ley (n)

Kitab, kîşta masa de yo. (Kitap masanın yanındadır.)

yakın: nêzdî, -ye

Keyeyê ma nêzdî wendegeh o. (Evimiz okula yakındır.)

Kitab nêzdîya masa de yo. (Kitap masanın yakınındadır.)

ara: mîyan (n)

Kitab mîyanê masayan de yo. (Kitap masaların arasındadır.)

iç: zere, mîyan (n)

Qeleme zereyê çenteyî de ya. (Kalem çantanın içindedir.)

dışarı: teber (n), ber (n) dışarıda: teber ra

Dare, teber ra ya. (Ağaç dışarıdadır.)

Dare, teber de ya. (Ağaç dışarıdadır.)

Nimûneyî

Sandalî peyê masa de yo. (Sandalye masanın arkasındadır.)

Sandalî kîşta masa de yo. (Sandalye masanın yanındadır.)

Qeleme zereyê şuşeyî de ya. (Kalem şişenin içindedir.)

Çente mîyanê sandalî û masa de yo. (Çanta sandalye ve masanın arasındadır.)

Qaleme serê kitabî de ya. (Kalem kitabın üstündedir.)

Qeleme kitabî ser o ya.

Qeleme zereyê kitabî de ya.

Qeleme binê kitabî de ya.

Qeleme mîyanê kitab û defterî de ya.

Palkursî verê mi de yo. (Koltuk önümdedir.)

Dare peyê mi de ya. (Ağaç arkamdadır.)

Telefon ha kîşta to de yo. (Telefon (işte) senin yanındadır.)

Masa mi ra nêzdî ya. (Masa yakınımdadır.)

Ma teber de ronişenî/ruşenî. (Biz dışarda oturuyoruz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir