Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 34

34Keyeyê ma / Evimiz

ev: keye (n), ban (n)
oda: oda (m)
odaya roniştişî (m): oturma odası
odaya mêmanan (m): konuk odası, misafir odası
odaya rakewtişî (m): yatak odası
mutfak: mitbaxe (m), kulinde (m)
bahçe: baxçe (n)
banyo: awke (n), banyo (n), hemamek (n), çale (m), çerx (n)
bodrum: bodrum (n)
kiler: mêneb (n), dunike (m), bano peyên (n), kîler (n), gole (m), qibe (m)
avlu: hewş (n)
salon: heyate (m), çardaxe (m), eywane (m), salone (m)
tuvalet: 1)tuwalet (n) 2)belgê şewe (n) 3)destawxane (n), awdestxane (n), taretxane (n), memîşxane (n), daşir (n), kêşme (n), tuwalet (n), kenef (n)

Var olmak / Estene

Ez esta. (Ben varım.)
Ti esta. (Sen varsın.-dişil-)
Ti estî. (Sen varsın.-eril-)
O esto. (O var.)
A esta. (O var.)
Ma estê. (Biz varız.)
Şima estê. (Siz varsınız.)
Ê estê. (Onlar varlar.)

Keyeyê ma de di odayê rakewtişî estê.
Keyeyê ey de yew mitbaxe esta.
Keyeyê înan de hîrê awkeyî estê.
Keyeyê ma de yew odaya roniştişî û yew odaya mêmanan estê.
Keyeyê to de yew odaya roniştişî esta.
Keyeyê ey de di awkeyî estê?
Ney, keyeyê ey de yew awke esto.
Keyeyê Ehmed de yew odaya rakewtişî esta.
Keyeyê Elî de di mitbaxî estê.

ev: keye (n), ban (n)
apartman: apartman (n)
villa: vîlla (m)
çiftlik: çewlîg (n)
kabin: kabîn (n)
çadır: çadire (m), xeyme (m), xivête (m), kone (m)

Emre vîlla de ciwîyeno. (Emre villada yaşıyor.)
Datê mi apartman de ronişeno. (Amcam apartmanda oturuyor.)

çatı: serban (n), çatî (n)
baca: lojine (m), pixêrî (m), tifike (m)
çatı katı: qatê serbanî (n), tebeqê serbanî (n)
pencere: pencera (m), paca (m), çarçîba (m), şibake (m), taqa (m)
kapı: ber (n)
garaj: garaj (n)
balkon: balkone (m), şaneşîye (m), şûmşîne (m)
avlu: hewş (n)

Garajê ma de, di erebeyê ma estê. (Garajımızda iki arabamız var.)
Hewşê ma gird o. (Avlumuz büyüktür.)
Di balkonê keyeyê ma estê. (Evimizin iki balkonu var.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir