Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 32

32- Vücut / Leşe

Bu derste vücudumuzu tanıyalım.

yüz: rî (n), surot (n)
ağız: fek (n)
dudak: lew (n)
diş: didan (n)
dil: ziwan (n)
burun: pirnike (m), zincî (m), kepuge (m), vinî (m)
alın: çare (n), natike (m)
göz: çim (n)
kirpik: bijangî (zh), mujeyî (zh)
kaş: birûy (zh)
yanak: alişke (m), gume (m), surote (m)
saç: por (n), gijik (n)
çene: çene (n)
kulak: goş (n)
sakal: erdîşe (m)
bıyık(lar): zimbêlî (zh)

vücut: wucud (n), beden (n), leşe (m)
boyun: mil (n), vile (n), vîye (n)
omuz: doşe (m), kift (n), pol (n)
boğaz: qirrike (m), gilbe (m), gule (m), boxaz (n)
bel: mîyane (n), newqe (m), navkêl (n)
göğüs: sêne (n)
karın: pîze (n)
kol: bask (n), perr (n), pol (n)
sağ kol: basko rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol kol: basko çep (n), perro çep (n), polo çep (n)
dirsek: zend (n), herçene (n)
bilek-I (ayak bileği): xape (m), xapa linge (m); kapçike (m), kapçika linge (m); çîpike m)
bilek-II (el bileği): xape (m), xapa harmî (m); kapçike (m), kapçika destî (m); qevda destî (m)
el: dest (n)
parmak: bêçike (m), engişte (m)
ayak parmağı: bêçika linge (m), engişta linge (m)
el parmağı: bêçika destî (m), engişta destî (m)
tırnak: nenûg (n)
bacak: çaq (n), paqe (m), faq (n), pale (m), şeqe (m)
diz: zanî (n), çok (n)
ayak: linge (m), pa (n)
sağ: rast, -e
sağ taraf: heto rast (n), perro rast (n), polo rast (n)
sol: çep, -e
sol taraf: heto çep (n), perro çep (n), polo çep (n)

küpe: goşare (n)
kolye: kolye (m)
yüzük: engiştane (n), giştire (n), îştane (n), nîştane (n)
bilezik: bazin (n), bîlazik (n)
diş fırçası: firçeyê didanan (n)
diş macunu: macunê didanan (n)
tarak: şane (n)
yıkamak: şutene
kesmek: qesnayene

Ez destanê xo şuwena. (Elimi yıkıyorum.)
Ez linganê xo şuwena. (Ayağımı yıkıyorum.)
Ez porê/gijikê xo şuwena. (Saçımı yıkıyorum.)
Ez porê xo şane kena. (Saçımı tarıyorum.)
Berber porê to qasneno. (Berber senin saçını kesiyor.)
Ez rîyê xo şuwena. (Yüzümü yıkıyorum.)
Ez didananê xo firçe kena. (Dişimi fırçalıyorum.)
Ez nenûganê xo tira kena./cira kena./qasnena. (Tırnağımı kesiyorum.)
Ez (sereyê) xo şuwena. (Banyo yapıyorum.)
Ez awe xo ro kena(kena xo ro). (Duş alıyorum.)
Ez erdîşa xo tiraş kena./taşena./terdena. (Sakal traşı oluyorum.)
Berfîne rîyê xo şuwena. (Berfin yüzünü yıkıyor.)
Berfîne porê xo şane kena. (Berfin saçını tarıyor.)
Kuafore porê Berfîne qasnena. (Kuaför Berfin’in saçını kesiyor.)
Berber erdîşa Baranî tiraş keno. (Berber Baran’ı sakal tıraşı yapıyor.)
Kuafor porê Baranî şuweno. (Kuaför Baran’ın saçını yıkıyor.)
Ez her roje porê xo şane kena. (Ben her gün saçımı tararım.)

Helîne goşareyê xo, kena goşê xo. (Helin küpesini takıyor.)
Helîne goşareyê xo, kerd goşê xo. (Helin küpesini taktı.)


Hulya kolyeya xo, kena milê xo. (Hülya kolyesini takıyor.)
Hulya kolyeya xo, kerde milê xo. (Hülya kolyesini taktı.)

Zelale giştireyê xo, kena engişta xo. (Zelal yüzüğünü takıyor.)
Zelale giştireyê xo, kerd engişta xo. (Zelal yüzüğünü taktı.)

Derya bazinê xo, kena destê xo. (Derya bileziğini takıyor.)
Derya bazinê xo, kerd destê xo. (Derya bileziğini taktı.)

tıraş: tiraş (n), taştiş (n), terdiş (n)
saç tıraşı: tiraşê porî/gijikî/sereyî, taştişê porî/gijikî/sereyî, terdişê porî/gijikî, qesnayîşê porî/gijikî, cirakerdişê porî/gijikî, birnayîşê porî/gijikî
sakal tıraşı: tiraşê erdîşe, taştişê erdîşe, terdişê erdîşe
tıraş etme: tiraşkerdiş (n), taştiş (n), terdiş (n), qesnayîş (n)
tıraş etmek: tiraş kerdene, taştene, terdene, qesnayene
tıraş fırçası: firçeyê tiraşî (n), firçeyê taştişî (n), firçeyê terdişî (n)
tıraş kremi: kremê tiraşî (n), kremê taştişî (n), kremê terdişî (n)
tıraş makinesi: makînaya tiraşî (m), makînaya taştişî (m), makînaya terdişî (m)
tıraş sabunu: sabunê tiraşî (n), sabunê taştişî (n), sabunê terdişî (n)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir