Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 31

31- Cile-2/ Elbise-2

Merhaba, giysi isimlerini öğrendik şimdi onları cümle içinde kullanalım.

1-Hırka, kazak, atlet, tîşort vb giysiler için kullanılan formlardan bir tanesi;

‘’xo ra dayene’’dir bu form ‘’dayene xo ra’’ olarak da kullanılmaktadır. Örneklerimizde her iki formu da kullanalım. (‘Dayene’ fiilinin şimdiki zamandaki kökü –dan’dır.)

Welat îşligê xo, xo ra dano. (Velat gömleğini giyiyor.)

Welat îşligê xo, dano xo ra. (Velat gömleğini giyiyor.)

Helîne qazaxê xo, xo ra dana. (Helin kazağını giyiyor.)

Helîne qazaxê xo, dana xo ra. (Helin kazağını giyiyor.)

Welat û Helîne xirqayanê xo, xo ra danê. (Velat ve Helin hırkalarını giyiyor.)

Welat û Helîne xirqayanê xo, danê xo ra. (Velat ve Helin hırkalarını giyiyor.)

Ma zimistan de saqo/palto danê xo ra. (Biz kışın palto giyeriz.)

Ma zimistan de saqo/palto xo ra danê. (Biz kışın palto giyeriz.)

Ez zafane/giranî çakêt dana xo ra. (Ben genellikle çeket giyerim.)

Ez zafane/giranî çakêt xo ra dana. (Ben genellikle çeket giyerim.)

[Hırka, kazak vb. için kullanılan formlar: xo ra dayene, pira girewtene, xo ro kerdene]

2-Ayakkabı, pantolon ve şort gibi giysiler için kullanılan formlardan ‘xo pay kerdene’ formu aynı zamanda ‘kerdene xo pay’ olarak da kullanılır. Bu formu örneklerde kullanalım. (‘Kerdene’ fiilinin şimdiki zamandaki kökü –ken’dir.)

Baran zimistan de botan xo pay keno. ( Baran kışın bot giyer.)

Baran zimistan de botan keno xo pay. ( Baran kışın bot giyer.)

O kundurayanê xo, xo pay keno. ( O kundurasını giyiyor.)

O kundurayanê xo, keno xo pay. ( O kundurasını giyiyor.)

Zelale nika solanê xo, xo pay kena. ( Zelal şu an ayakkabısını giyiyor.)

Zelale nika solanê xo, kena xo pay. ( Zelal şu an ayakkabısını giyiyor.)

Ma hamnan de şimikan xo pay kenê. ( Biz yazın terlik giyeriz.)

Ma hamnan de şimikan kenê xo pay. ( Biz yazın terlik giyeriz.)

Welat pantolanê xo, xo pay keno. ( Velat pontolonunu giyiyor.)

Welat pantolanê xo, keno xo pay. ( Velat pontolonunu giyiyor.)

[ ayakkabı, pantolon vb. için kullanılan formlar: pay kerdene, xo pay kerdene, xo lingî ra kerdene]

3-Şapka, külah, bere, eşarp vb için kullanılan form ‘’xo ser nayene’’dir.

Derya şarpaya xo, nana xo ser. (Derya eşarbını giyiyor.)

Derya şarpaya xo, xo ser nana. (Derya eşarbını giyiyor.)

Ehmed şewqa nano xo ser. (Ahmet şapka giyer/takar.)

Ehmed şewqa xo ser nano. (Ahmet şapka giyer/takar.)

A çîta xo, nana xo ser. (O çitini/tülbent giyiyor.)

A çîta xo, xo ser nana. (O çitini giyiyor.)

Ma kilawe nanê xo ser. ( Biz külah takarız.)

Ma kilawe xo ser nanê. ( Biz külah takarız.)

Ê puşîyanê xo, nanê xo ser. (Onlar poşularını takıyor.)

Ê puşîyanê xo, xo ser nanê. (Onlar poşularını takıyor.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir