Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 27

27Mewsimî / Mevsimler

mewsim (n): mevsim

wisar (n) / ilkbahar

hamnan (n) / yaz

zimistan (n) / kış

payîz (n) / sonbahar

Rewşa hewayî (Hava durumu)

Hewa senî yo/ senîn o? (Hava nasıl?)

Sayî ya. (Hava açık.)

Tîje esta. (Hava güneşli.)

Hewa germ o. (Hava sıcak.)

Hewa senî yo?(Hava nasıl?)

Hewa honik o. (Hava serin.)

Va yeno. (Rüzgar esiyor.)

Hewa hewrin o. (Hava bulutlu.)

Hewa mijin o. (Hava sisli.)

Hewa senîn o? (Hava nasıl?)

Hewa serd o. (Hava soğuk.)

Hewa şilîyin o. (Hava yağmurlu.)

Varan vareno. (Yağmur yağıyor.)

Hewa senî yo? (Hava nasıl?)

Hewa serd o. (Hava soğuk.)

Hewa vewrin o. (Hava karlı.)

Vewre varena. (Kar yağıyor.)

Firtine werzeno. (Fırtına kalkıyor/çıkıyor.)

ama: labelê, la (istediğiniz formu kullanabilirsiniz.)

Hewa serd o la vewre nêvarena. (Hava soğuk ama kar yağmıyor.)

Varan vareno labelê hewa germ o. (Yağmur yağıyor ama hava sıcak.)

Hewa hewrin o la varan nêvareno. (Hava bulutlu ama yağmur yağmıyor.)

Roj esto la hewa serd o. (Güneş var ama hava soğuk.)

Roj çin o la hewa germ o. (Güneş yok ama hava sıcak.)

ve: û (ve bağlacı kırmanccada ‘û’ dur.)

Adare û nîsane de hewa weş o. (Mart ve nisan da hava güzeldir.)

Hezîrane û temmuze de hewa germ o. (Haziran ve temmuzda hava sıcaktır.)

Êlule û teşrîna verêne de hewa honik o. (Eylül ve ekimde hava serindir.)

Kanûne û çele de hewa zaf serdin o. (Aralık ve ocakta hava çok soğuktur.)

kardan adam: vewremerdim (n)

kar: vewre (m), werfe (m)

yağmak: varayene, varitene

bulutlu: hewrin (n), hewra (n)

güneşli: tîjin, -e

güneş: 1)roj (n) 2)tîje (m)

hoş: weş, -e

hava: hewa (n)

açık hava: paka (n), sayî (m)

Hava açıktır. (Paka yo./Sayî ya.)

yağmur: varan (n), şilîye (m), dijne (m), yaxer (n)

yağmurlu: varanin (n), şilîyin (n), dijnin (n), yaxerin (n)

bulut: hewr (n)

bulutsuz: bêhewr (n)

bulutsuz hava: paka (n), sayî (m)

sis: mij (n)

sıcak: germ,-e; germin, -e

fırtına: firtine (n), vaûvirike (m), tefûduman (n)

rüzgâr: va (n), hewa (n)

soğuk: serd, -e; serdin, -e

çok: zaf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir