Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/7

DERSA HEWTINE: CILÎ

kinc (n), cile (m), çina (n), çek (n), pote (m), girrêş (n), lîbas (n) [elbise]
bluz (n)
bot (n)
pantolê kotî (zh)
pîjemeyî (zh)
pantolî (zh)
îşlig (n) [gömlek]
sol (n) [ayakkabı]
şortî (zh), qolikî (zh) [şort]
tîşort (n)
taxim (n), qat (n)

kemer (n)
bazin (n) [bilezik]
kolye (m)
goşare (n) [küpe]
lepik (n) [eldiven]
şewqa (m)
giştire (n) [yüzük]
kaşkole (m)
kravate (m)
saeta destan (m)

Suzane seba partî cila sûre dana xo ra.

[Suzan parti için kırmızı elbise giyiyor.]


Xoser ewro pantolê kotî û kemerê sîya da xo ra.

[Xoser bugün kot pantolon ve siyah kemer giydi.]

Baran qatê xo da xo ra û şi gure.
[Baran takımını giydi ve işe gitti.]
Zemîrê Şexsî / Zemîrê Wayîrîye

Xoser ………Oblîkî…………..Wayîrîye

Ez ———– Mi————yê mi/min

Ti ———— To————yê to

O ———— Ey————yê ey

A ———— Aye———–yê aye

Ma ———–Ma————yê ma

Şima ——-Şima———-yê şima

Ê —————- Înan————-yê înan

Na, qelema min a. [Bu, benim kalemimdir.]
Na qeleme yê min a. [Bu kalem benimdir.]

No, tîşortê ey o. [Bu, onun tişörtüdür.]
No tîşort yê ey o. [Bu tişört onundur.]

A, şewqaya to ya. [O, senin şapkandır.]
A şewqa yê to ya. [O şapka onundur.]

Nê solan yê ay ê. [Bu ayakkabılar onunkidirler.]
No şapik yê ey o. [Bu ceket onundur.]
Kamcîn saete yê to ya? [Hangi saat seninkidir?]
Kamcîn çakêt yê Baranî yo? [Hangi çeket Baran’ındır?]
Kamcîn atqî yê Şukran a? [Hangi atkı Şükran’ındır.]
Na atqî yê Şukran a. [Bu atkı Şükran’ındır.]

Na, yê min a. [Bu, benimdir.]
No, yê min o. [Bu, benimdir.]
Nê, yê min ê. [Bunlar, benimdirler.]

Na,kravate (Ez) /  ..Na,.kravata..min..a.
Na kravate (Ez) /  ..Na..kravate.. yê..min..a.

Na, şarpa (Ti) / …………………………………………
Na şarpa (Ti) / …………………………………………

O, manto (Roşna) / …………………………………..
O manto (Roşna) / ……………………………………

No, bluz (A) / ……………………………………………
No bluz (A) / …………………………………………….

No, keye (Şima) / ………………………………………
No keye (Şima) / ………………………………………

A, puşî (Hesen) / ……………………………………….
A puşî (Hesen) / ……………………………………….

No, tîşortê min o. [Bu, benim tişörtümdür.]
No tîşort yê min o. [Bu tişört benimdir.]
No, yê min o. [Bu, benimdir.]

Na, kaşkola min a. [Bu, benim atkımdır.]
Na kaşkole yê min a. [Bu atkı benimdir.]
Na, yê min a. [Bu, benimdir.]

[Kamcîn kitab yê to yo?=Kam kitab yê to yo?]
[Kamcîn yê to yo?=Kam yê to yo?=Kamik yê to yo?=Kamder yê to yo?]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir