Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/20

DERSA VÎSTINE: OTÊLE DE

otêle (m) [otel]
pansîyon (n)
şêwirmend, -e [danışman, müşavir]
agahdarîgeh (n) [danışma (yeri)]
mişewre kerdene, şêwirîyayene [danışmak]
resepsîyon (n)
restorant
oda(m) [oda]
numreyê oda [oda numarası]
anaxtar (n), kilît (n), mifte (n) [anahtar]
mînîbar (n)
şabaş (n) [bahşiş]
xewlî (m) [havlu]
xewlîya banyoyî (m) [banyo havlusu]
xewlîya destan (m) [el havlusu]
servîsê oda [oda servisi]
garson [garson]
sergarson [başgarson, şef garson]
komî [komi]
barber, -e; barkêş, -e [hamal]
barmen, -e [barmen]
valîze (m) [valiz]
bawule (m) [bavul]
destirma (m) qerwaşe (m) xelayiqe (m) [kadın hizmetçi]
xizmetkar, -e; xulam (n) [hizmetçi]

A, otêle de şêwirmend a. [O, otelde danışmandır.]
Ti eşkena mi ra çend hebî xewlîya pake bîyara? [Bana birkaç temiz havlu getirebilir misin?]
Odaya mi de mînîbar esto? [Odamda minibar var mı?]
Numreyê servîsê oda çend o? [Oda servisinin numarası kaç?]
Goreyê to çend şabaşî bido/bida xizmetkar? [Sana gore hizmetkara ne kadar bahşiş vermeliyim?]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir