Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/14

DERSA ÇARÊSINE: KEYE DE

keye (n), ban (n) [ev]
oda (m) [oda]
odaya roniştişî (m) [oturma odası]
odaya mêmanan (m) [misafir odası]
odaya rakewtişî (m) [yatak odası]
mitbaxe (m), kulinde (m) [mutfak]
baxçe (n) [bahçe]
awke (n), banyo (n), hemamek (n), çale (m), çerx (n) [banyo]
bodrum (n) [bodrum]
mêneb (n), dunike (m), bano peyên (n), kîler (n), gole (m), qibe (m) [kiler]
hewş (n) [avlu]
heyate (m), çardaxe (m), eywane (m), salone (m) [salon]
tuwalet (n)
masa (m)
lamba (m)
xalî (m), xalîye (m) [Halı]
neynike (m), eyne (n), eynik (n), qutîye (m) [ayna]
tabura (m) [tabure]
komputure (m) [bilgisayar]
soba (m)
dolaba qeşayî (m), dolaba cemedî (m) [buzdolabı]
sandalî (n)
sindoqe (m)
palkursî (n), qoltuxe (m)
lawabo (n)
kuvet (n), kurna banyoyî (m) [küvet]
televîzyon (n)
dês (n) [duvar]
qenepe (n), meqet (n)
werd (n), nan (n)
kilîme (m), palas (n), astir (n)
sêpî (m) [sehpa]
saeta masa (m) [masa saati]
masaya werdî (m) [yemek masası]
kitabgeh (n) [kitaplık]
ref (n), terek (n) [raf]
saksî (m) [saksı]
bufa (m) [büfe]
adirgan (n), adirca (n), tif (n) [ocak]
pencera (m), paca (m), şibake (m)
cile (m), ca (n) [yatak]
mînder (n)

xebitîyayene, gureyayene, kar kerdene, şuxulîyayene [çalışmak]

Odaya rakewtişî cayê ke merdimî uca de rakewenê.
[Yatak odası insanların uyuduğu yerdir.]

Vêşane na oda de ca, dolaba cilan, sêpî û lamba estê.
[Genellikle bu odada, elbise dolabı, sehpa ve lamba bulunur.]

Awke cayê ke merdimî uca de xo şuwenê.
[Banyo insanların kendini yıkadığı yerdir.]

Kulinde, cayê ke merdimî uca de werd pewjenê.
[Mutfak, insanların yemek pişirdiği yerdir.]

Heyate cayê ke merdimî uca de ronişenê û xo arasnenê/îstirehet kenê.
[Salon, insanların orda oturduğu ve dinlendiği yerdir.]

Vêşane na oda de palkursî, qenepe, sandalî û masayî estê.
[Genellikle bu odada koltuk, kanepe, sandalye ve masa bulunur.]

sey, qas, qasê …, hendê …(bi tirkî: kadar)

Baran derg o Welat zî derg o labelê Baran sey Welatî derg nîyo.
[Baran uzundur Welat da uzundur ama Baran Welat kadar uzun değil.]

A sey/qasê/hendê mi/to/aye/ey/ma/şima/înan rind a.

Ez sey to derg nîya. [Ben senin kadar uzun değillim.]
Gulane sey to nêeşkena werd bipewja. [Gulan, senin gibi yemek pişiremiyor.]
Destê Baranî sey to leze nîyo. [Baran senin kadar çabuk değil.]
Gulîzare zî sey to rind a. [Gülizar da senin gibi güzel.]
Her kes sey aye şîrin nîyo. [Herkes onun gibi tatlı değil.]
Ez eşkena sey ey rind binusa. [Onun gibi güzel yazabilirim.]

Ez qasê şima kirmanckî nêzana. [Ben sizin kadar kırmancca bilmiyorum.]
Her kes qasê ey fehmdar nîyo. [Herkes onun kadar anlayışlı değil.]
Welat qasê mi xebatker nîyo. [Welat benim kadar çalışkan değil.]
Baran qasê mamostayan matematîk zano. [Baran öğretmenler kadar matematik biliyor.]
A qasê to baş satranç kay kena. [O senin kadar iyi satranç oynuyor.]
Aye qasê to şuxulîyaye. [O senin kadar çalıştı.]

Tuta to hendê tuta min sipî nîya tuta min sipî ya se vewre.
Ez zî zaf betilîyaya la ez reyna zî hendê înan şîkayet nêkena.
A hendê to nêşina leze biwana.
Odaya mi hendê odaya to pak a.
Baran zî hendê pîyê ey derg o.
Televîzyonê ma hendê televîzyonê şima newe yo.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir