Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/13

DERSA HÎRÊSE: TI EY RA ZAFTIR ZANÎ. [SEN ONDAN DAHA ÇOK BİLİYORSUN.]

hîna, daha, dahîna
-tir, -êr

Ti zana kêneke zî zana la kêneke to ra hîna/daha/dahîna zaf zana.
Ti zana kêneke zî zana la kêneke to ra zaftir/zafêr zana.
[Sen biliyorsun kız da biliyor ama kız senden daha biliyor.]

Ti semt î la Rojhelat to ra hîna semt o. [Sen yakışıklısın ama Rojhelat senden daha yakışıklıdır.]
Ti, Rojhelatî ra hîna semt nîyî. [Sen Rojhelat’tan daha yakışıklı değilsin.]

Welat, Rojhelatî ra dergêr o. [Welat, Rojhelat’tan daha uzundur.]
Rojhelat, Welatî ra dergêr nîyo. [Rojhelat, Welat’tan uzun değil.]

Erebeyê min erebeyê to ra erjantir o. [Arabam senin arabandan ucuzdur.]
Erebeyê to erebeyê min ra erjantir nîyo. [Araban benim arabamdan ucuz değil.]

Destê min destê to ra şenikêr o. [Elim elinden küçüktür.]
Destê to destê min ra şenikêr nîyo. [Senin elin benim elimden küçük değil.]

Einstain (Aynştayn) her kes ra hîna biaqil o. [Einstain (Aynştayn) herkesten daha akıllıdır.]
Ez Einstainî ra hîna biaqil nîya. [Ben Einstain (Aynştayn)’dan daha akıllı değilim.]

Tîşortê to, yê min ra hîna rind o. [Tişörtün, benimkinden daha güzel.]
Tîşortê min, yê to ra rindêr nîyo. [Tişörtüm, seninkinden güzel değil.]

Amed gird o Çewlîg zî gird o. [Diyarbakır büyüktür Bingöl de büyüktür.]
Amed, Çewlîg ra girdêr o. [Diyarbakır, Bingöl’den büyüktür.]
Îstanbul her dîyan ra zî girdêr o. [İstanbul her ikisinden de büyüktür.]

tewr [en]

Ez domanê xo erşewena no wendegeh çunke no wendegeh tewr/en baş o.
[Çocuklarımı bu okula gönderiyorum çünkü bu okul en iyisi.]

Tewr şirîn welat yê ma yo. [En şirin/tatlı vatan bizimdir.]
Dinya de şaristano tewr sixlet Amerîka de yo. [Dünyadaki en kalabalık şehir Amerika’dadır.]
No ko, dewa ma de koyo tewr berz o. [Bu dağ, köyümüzdeki en yüksek dağdır.]
O birayê min o tewr qij o. [O en küçük erkek kardeşimdir.]
Waya min a tewr şenik Eyşe ya. [En küçük kız kardeşim Ayşe’dir.]
Werdê maya min ra tewr weş kîpebumbar o. [Annemin yemeklerinden en güzeli kipebumbardır.]
Gola/dola tewr gird Gola Wanî ya. [En büyük göl Van gölüdür.]
Sûrê Amedî dinya de tewr sûrê derg yê dîyin ê. [Diyarbakır surları dünyanın en uzun ikinci surudur.]
Taxa ma de bînaya tewr derg bînaya ma ya. [Mahallemizde en uzun bina bizim binamızdır.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir