Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/11

DERSA YEWENDESE: MUZÎK

gîtare [gitar]
gîtarcen, -e [gitarist]
pîyano [piyano]
pîyanocen, -e [piyanist]
flute [flüt]
flutbend, -e [flütçü]
kemane [keman]
kemanecen, -e; kemanebend, -e [kemancı]
dawul, neqra, def, saz [davul]
dawulbaz, -e; defbaz, -e [davulcu]
lulî; zele; bilûre; şebabe [kaval]
lulîbend, -e; zelwan, -e; bilûrvan, -e [kavalcı]
muzîk [müzik]
setê muzîkî [müzik seti]
CD
şayî [şenlik]
deyîre [türkü]
kilame [türkü]
dengbêj, -e [ses sanatçısı, şarkıcı, türkücü]
deyîrbaz, -e [ses sanatçısı, şarkıcı, türkücü]
muzîsyen, -e
opera
hunermendê/a opera [opera sanatçısı]
org
orgcen, -e
saksofon
saksofoncen, -e
repvaj, -e [repçi]
cinitiş, cenayîş, pirodayîş [çalma]
(Ez gîtare cinena./cenena./dana piro.) [Gitar çalıyorum.]
(Zengilî cinit./Zengilî cena./Zengilî da piro.) [Zil çaldı.]

Ganî [Gerek]

Ma ‘ganî’ seba pêşnîyaze û mecburîyet şuxulnenî. Eke ‘ganî’ karî ra tesîr bikero kokê karî sey demo ameyoxî yeno şuxulîyayene.
[‘ganî’yi öneri ve mecburiyet belirtirken kullanıyoruz. Eğer ‘ganî’, fiili etkilerse fiilin kökü gelecek zamandaki gibi kullanılır.]

ganî(gerek) şirî/vajî/bêrî/mevindî/mepersî/ameke

Siba mektebê to esto gerek ti ewro rew rakewî. [Yarın okulun var bugün erken yatmalısın.]
Na CD zaf rind a ti ganî naye bigîrî. [Bu CD çok güzel bunu almalısın.]
Key ti şîya şano gerek ti telefonê xo biqefela. [Tiyatroya gittiğinde telefonunu kapatmalısın.]
Eke ti wazenî ganî ti vajî. [Biliyorsan söylemelisin.]
Qiseykerdişê to baş nîyo ganî ti şirî kursa kirmanckî. [Konuşman iyi değil Kırmancca kursuna gitmelisin.]
Qelema min çin a ganî ez yew qeleme biherîna. [Kalemim yok bir kalem almalıyım.]
Gerek ez şira neke ez erey manena. [Gitmeliyim yoksa geç kalırım.]
Eke ti wazena pirodayîşê gîtare bimusa gerek ti şira kurs. [Gitar çalmayı öğrenmek istiyorsan kursa gitmelisin.]
Vengê to zaf weş o ganî ti şira konservatuar. [Sesin çok güzel konservatuara gitmelisin.]
Eke ti wazenî îmtihan qezenç bikerî ganî ti zaf bişuxulî. [Sınavı kazanmak istiyorsan çok çalışmalısın.]

Beno ke, Hatike, Belkî

Ti şo beno ke ez zî bêra. [Sen git belki ben de gelirim.]
Erebe erey mend belkî zî nêro. [Araba geç kaldı belki de gelmez.]
Hatike o nêro musabakaya gudelinge. [Futbol maçına gelmeyebilir.]
Gureyê min esto belkî ez nêra. [İşim var belki gelmem.]
Welat tîya de yo? Ney, belkî şîyo keye. [Welat burda mı? Hayır, belki eve gitmiş.]
Beno ke Gulane emşo bêra. [Gulan bu akşam gelebilir.]
Beno ke ez to ra rew bimira! [Belki ben ondan erken ölürüm!]
Mi ra çîke nêvat beno ke ey ra vato. [Bana bir şey söylemedi belki ona söylemiş.]
Aye ra veng nêvejîya belkî nêameya. [Ondan ses çıkmadı belki gelmemiş.]
Telefonê xo nêakeno belkî rakewto. [Telefonunu açmıyor belki uyumuş.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir