Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/10

DERSA DESINE: AKTÎVÎTEYÎ/ÇALAKÎYÎ

gudelinge [futbol]
gogselik [basketbol]
voleybol
şano [tiyatro]
gogçuwa [beyzbol]
gogdeste, hordeste [hentbol]
bîsîklete [bisiklet]
karate [karate]
asnaberî, azne, asnawe [yüzme]
setrenc [satranç]
muze [müze]
huner, senet [sanat]
tenîs [tenis]

Şayene, Eşkayene, Şe kerdene, Besekerdene [:edebilmek]

Demo hîra û demo nikayin de ‘eşkeyene’ goreyê zemîrî ancîyeno; kardar(kar) zî sey demo ameyox şuxulîyeno.
[Geniş zaman ve şimdiki zamanda ‘eşkeyene’ zamire göre çekilmektedir; yüklem(fiil) ise gelecek zamandaki gibi kullanılır.

Ez eşkena/şina/besekena
Ti eşkenî/a
O eşkeno
A eşkena
Ma/Şima/Ê eşkenê

Ez tena şina. [Ben yalnız gidiyorum.]
Ez eşkenA tena şirA. [ben yalnız gidebilirim.]

Welat eşkeno gudelinge kay bikero? [Welat futbol oynayabiliyor mu?]
E, Welat zaf baş kay keno. [Evet, Welat çok iyi oynuyor.]

Gulane, ti eşkena deyîre vaja. [Gulan, şarkı söyleyebilir misin/söyleyebilliyor musun?]
E, ez eşkena deyîre vaja. [Evet, şarkı söyleyebilirim/söyleyebiliyorum.]

Baran şino asnawe bikero? [Baran yüzebiliyor mu?]
Ney, Baran nêşino asnawe bikero. [Hayır, Baran yüzemiyor.]

Ez besekena tenîs kay bikera. [Tenis oynayabiliyorum.]
Gulîzare besenêkena asnawe bikera. [Gülizar yüzebiliyor.]

Tunç eşkeno motorbîsîklete biremo? [Tunç motorbisiklet sürebiliyor mu?]
Tunç nêeşkeno motorbîsîklete biremo. [Tunç motorbisiklet süremiyor.]

Zinar eşkeno voleybol kay bikero? [Zinar voleybol oynayabiliyor mu?]
Zinar eşkeno. [Zinar oynayabilir.]

Ti eşkenî îngilizkî qisey bikerî? [İngilizce konuşabiliyor musun?]
Ney, ez nêeşkena îngilizkî qisey bikera. [Hayır, İngilizce konuşamıyorum.]

Şukrane eşkena erebe birema? [Şükran araba sürebiliyor mu?]
Ney, ehlîyetê aye çin o. [Hayır, onun ehliyeti yok.]

Ma nêeşkenî keye de werdî biwerî, maya min çîyêk nêpewt.
[Biz evde yemek yiyemeyiz, annem hiçbir şey pişirmemiş.]

Ti derg î ti eşkenî gogselik kay bikerî. [Sen uzunsun sen basketbol oynayabilirsin.]

Ehlîyetê to çin o ti nêeşkena erebe birema. [Ehliyetin yok sen araba süremezsin.]

Elîfe nêeşkena siba bêra, a siba şina Parîs. [Elif yarın gelemiyor, yarın Parise gidiyor.]

O nêeşkena setrenc kay bikero. [O satranç oynayamıyor.]

Masa zaf giran a ez nêeşkena hewe na. [Masa çok ağır kaldıramıyorum.]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir