Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 19

19Wendiş / Okuma

1-Keyeyê Elîfe Dîyarbekir de yo. A zewicîyaya nîya. Maye û pîyê aye kirmanckî qisey kenê. Elîfe, kirmanckî û kurmanckî zana. A nika Îstanbul de ciwîyena. Yew birayê Elîfe esto. Nameyê birayê Elîfe, Rohat o. Rohat zewicîyaye yo û di eyelê ey estê. Yew kêna ya û yew laj o. Birakênaya Elîfe des serre ya. Birazayê Elîfe zî hewt serre yo. Ê Riha de ciwîyenê û tirkî qisey kenê.

Cewabanê persan bidîn / Soruları cevaplayınız:

Keyeyê Elîfe kamca de yo?

Elîfe zewicîyaya ya?

Maye û pîyê aye kurmancî qisey kenê?

Elîfe kamca de ciwîyena?

Birazayê aye çend serre yo?

Birakêna û Birazayê aye kamca de ciwîyenê?

2-Na Gul a. A zewicîyaya ya. Di eyelê aye estê. Lajê aye hîrê serre yo. Kênaya aye panc serre ya. Nameyê mêrdeyê aye Metîn o.

3-No Hesen o. O zewicîyaye yo. Na, cinîya Hesenî ya. Nameyê aye Zozan a. Yew gedeyê înan esto. Nameyê gedeyê înan Xelîl o. Gedeyê înan vîst û panc serre yo û hema ezeb o.

——————

Na say a yan murî ya? (Bu elma mı yoksa armut mu?)

yan : ya

(yan . . . yan . . .: ya . . . ya . . .)

yan zî: ya da

No, birayê to yo yan datîzayê to yo? (Bu kardeşin mi yoksa amcaoğlun mu?)

Datê ey Îstanbul ra yo yan Îzmîr ra yo? (Onun amcası İstanbullu mu yoksa İzmirli mi?)

No, yê to yo yan yê min o? (Bu senin mi yoksa benim mi?)

Ti rind a yan Ez rind a? (Sen mi güzelsin yoksa ben mi güzelim?)

Yan ez yena yan ti. (Ya ben gelirim ya sen.)

Yan no yo yan zî na ya. (Ya budur ya da bu.)

Yan ez şiro yan zî ti şo. (Ya ben gideyim ya da sen git.)

Yan Amed yan zî Îstanbul. (Ya Diyarbakır ya da İstanbul.)
Ez yan Amed de ciwîyena yan zî Amed de. (Ben ya Diyarbakır’da yaşarım ya da Diyarbakır’da.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir