Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 15

15No, yê kamî yo? / Bu kimindir?

Kırmanccada sahiplik zamirinin standart ve diğer kullanımlarını birlikte inceleyelim;

Eril için:

Standart form: yê

yê mi (Benimki, Benim)

No yê Kerîmî yo. (Bu keriminkidir.)

Diğer kullanımlar:

1) ê


ê mi (Benimki, Benim)

No ê Kerîmî yo. (Bu keriminkidir.)

2) ey


ey mi (Benimki, Benim)

No ey Kerîmî yo. (Bu keriminkidir.)

Dişil için:

Standart form: yê

yê mi (Benimki, Benim)

Na yê Kerîmî ya. (Bu keriminkidir.)

Diğer kullanımlar:


1) ê


ê mi (Benimki, Benim)

Na ê Kerîmî ya. (Bu keriminkidir.)

2) ey


ey mi (Benimki, Benim)

Na ey Kerîmî ya. (Bu keriminkidir.)

Çoğul için:

Standart form: yê

yê mi (Benimkiler),

Nê yê Kerîmî yê. (Bunlar keriminkilerdir.)

Diğer kullanımlar:


1) ê

ê mi (Benimkiler)

Nê ê Kerîmî yê. (Bunlar Keriminkilerdir.)

2) ey

ey mi (benimki)

Nê ey Kerîmî yê. (Bunlar Keriminkilerdir.)

kim: kam, -e; [kamî, kê; kamkes, -e; çikes, -e, kamik, -e]

Na, yê kamî ya? (Bu kimindir?)

Na, yê min a. (Bu benimdir./Benimkidir.)

A, yê kamî ya? (O kimindir?)

A, yê Kerîmî ya. (O Kerimindir.)

No, yê kamî yo? (Bu kimindir?)

No, yê to yo. (Bu senindir.)

O, yê kamî yo? (O kimindir?)

O, yê Şukran o. (O Şükranındır.)

Nê, yê kamî yê? (Bunlar kimindir?)

Nê, yê Mehmudî yê. (Bunlar Mahmutunkilerdir./Mahmutundur.)

Ê, yê kamî yê? (Onlar kimindir?)

Ê, yê Ehmedî yê. (Onlar Ahmetindir./ Ahmetinkilerdir.)

Dikkat ettiyseniz ‘kam’ bükün eki alarak ‘kamî’ olmaktadır aynı şekilde cevap kısmındaki eril isimler tamlama kurallarına uygun olarak ‘î’ ekini almıştır.
Ehmed—-yê EhmedÎ

Sahiplik zamirinden sonra gelen kişi zamirleri de bükün haldedir.

yê min/to/ey/aye/ma/şima/înan

No kitab, yê kamî yo? (Bu kitap kimindir?)

No kitab, yê aye yo. (Bu kitap onundur.)

Na cinî, kam a? (Bu kadın kimdir?)

Na, maya Orhanî ya. (Bu Orhan’ın annesidir.)

O, yê kamî yo? (O kimindir?)

Erebeyê Kerîmî yo. (Kerim’in arabasıdır.)

No veyve, yê kamî yo? (Bu düğün kimindir?)

No veyve, yê Songule û Kerîmî yo. (Bu düğün Songül ve Kerimindir.)

Na veyve, yê kamî ya? (Bu gelin kimindir?)

Na, veyva dewa ma ya. (Bu, köyümüzün gelinidir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir