Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 14

14- Basit Diyaloglar

Bu derste şu ana kadar öğrendiklerimizi basit diyaloglar ile pekiştireceğiz.

 1. a) No, kam o? (Bu kimdir?)
 2. b) No, pîyê min o. (Bu benim babamdır.)
 3. a) Nameyê ey çi yo? (Onun adı nedir?)
 4. b) Nameyê ey Serdar o. (Onun adı Serdar’dır.)
 5. a) Pîyê to çend serre yo? (Baban kaç yaşındadır?)
 6. b) Pîyê mi çewres û di serre yo. (Babam kırk iki yaşındadır.)
 7. a) Na kam a? (Bu kimdir?)
 8. b) Na maya min a.* (Bu benim annemdir.)
 9. a) Maya to kamca ra ya? (Senin annen nerelidir?)
 10. b) Maya mi Amed ra ya. (Annem Diyarbakırlıdır.)
 11. a) Maya to çend serre ya? (Annen kaç yaşındadır?)
 12. b) Maya mi çewres serre ya. (Annem kırk yaşındadır.)
 13. a) Nameyê maya to çi yo? (Annenin adı nedir?)
 14. b) Nameyê maya mi Zelal a.** (Annemin adı Zelal’dır.)

*’Maye’ dişil olduğundan ve süper e ile bittiğinden ‘süper e’ düşmüş yerine ‘a’ gelmiştir.

**Zelale’deki ‘süper e’ kendinden hemen sonra koşaç geldiğinden ’ Zelale ya’ değil ‘Zelal a’ olmuştur.

**1**

 1. a) A kam a? (O kimdir?)
 2. b) A cinîya min a. (O benim eşimdir.)
 3. a) A kamca ra ya? (O nerelidir?)
 4. b) A Dêrsim ra ya. (O Dersimlidir.)
 5. a) Nameyê aye çi yo? (Onun adı nedir?)
 6. b) Nameyê aye Leyza ya. (Onun adı Leyza’dır.)
 7. a) A çend serre ya? (O kaç yaşındadır?)
 8. b) A hîris û panc serre ya. (O otuz beş yaşındadır.)

**2**

 1. a) Nameyê to çi yo? (Adın nedir?)
 2. b) To rê çi! (Sana ne!)

**3**

 1. a) Nameyê to çi yo?
 2. b) Nameyê min Selîm o.
 3. a) O kam o?
 4. b) O birayê min o.
 5. a) A kam a?
 6. b) A waya min a.
 7. a) Çend birayê to estê?
 8. b) Di birayê min estê.
 9. a) Çend wayê to estê?
 10. b) Yew waya min esta.
 11. a) Şima kamca ra yê?
 12. b) Ma Amed ra yê.
 13. a) Waya to çend serre ya?
 14. b) Waya min 20 (vîst) serre ya.
 15. a) Waya to ezeb a?
 16. b) E, waya min ezeb a.
 17. a) Nameyê waya to çi yo?
 18. b) To rê çi! Lajê kutikî!

Şimdi sıra sizde aşağıdaki soruları Kırmancca cevaplayınız ve cevabınızı yazınız.

-İsminiz nedir?

-Kaç yaşındasınız?

-Nerelisiniz?

-Annenizin ismi nedir?

-Babanızın ismi nedir?

-Kaç erkek kardeşiniz var?

-Kaç kız kardeşiniz var?-Öğrenci misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir