Kategoriler
Tarîx û Cografya

Xerîteya Kurdîstanî

Xerîteya Kurdîstanî de grûbê kurdan: Zaza, Kurmanc, Baban (Soran), Lur, Bextîyarî…

KURDISTAN
Echelle: 1:4.000.000
Les zones hachurées indiquent des régions mélangées ethniquement. Carte presentée aux Nations Unies dans un “Méemorendum sur la situation des Kurdes et leurs revendications”, paris 1948, d’aprés une “carte du Kurdistan” d’avril 1946. 

——-

KÜRDİSTAN
Ölçek: 1:4.000.000
Taralı alanlar etnik açıdan karışık bölgeleri göstermektedir. Bu harita, Nisan 1946 yılında oluşturulan “Kürdistan haritası”na uygun olarak, 1948 yılında Paris’te gerçekleştirilen “Kürtlerin durumu ve onların talepleri hakkındaki bir müzakere”de, Birleşmiş Milletler’e sunuldu.


Kürt Delegasyonu tarafından 3 Mart 1956’da Paris’te tekraren Birleşmiş Milletler’e sunulan Kürdistan haritası. (Daha önceki 1948 tarihinde sunulmuştu.)

Haritada görülen Kürt grupları: Zaza, Kurmanc, Baban (Soran), Lur, Bahtiyari…

Kaynak: Hoybun belgeleri, Beyrut 1956, http://www.saradistribution.com/hoyboondocuments.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir