Kategoriler
Tarîx û Cografya

Tarîx û Cografya

Kürekçi/Kelekçi Zaza Kürtleri (1901)

Dersim Kürtlerinin Lideri Seyid İbrahim Ağa

L’Europe et le touro-aryanisme

la terre et les hommes

CONFLUENT DES DEUX EUPHRATE

ZAZAS KURDS NATIVES

The Religion of the Kurds

The treatment of Armenians in the Ottoman Empire

Marcel Leart (Krikor Zohrab)

Kürdistan Madalyası

Osmanlı devletine sunulan Kürdistan haritası

Dersim ve Aşiretleri

Xerîteya Kurdîstanî

Kurdistan et Groupements Kurdes Isoles

Kurdish shearer – Palu region

Waya pîle ya Kurde (Hetê Çewlîgî)

Xerîteya cayê Zazayan ke Oskar Mann ci ra gêrayo

Kürt Şerif Paşa

Mukaddimet’ul-Îrfan

The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire

L. Molyneux-Seel, “Journey in Dersim”

Kuzzlebash Kurd crossing the Euphrates on inflated sheepskin

Ellsworth Huntington, “Through the Great Canon of the Euphrates River”

The Euphrates Valley: Syria, Kurdistan

Kamusu’l – A’lam (1889-1898) eserinde “Kürdistan” maddesi

Rojnameyê Kurdistanî

Ernest Chantre, “Kurdes”

Harput’tan Zaza Kürtleri (Türkiye)

Kurdes Zazas

Palu ve Çevresindeki Şehir ve Köyler Hakkında Rapor (1878)

Kurdê Zazayî û mîyan de yew Aramîyê Suryanî

Austen Henry Layard, Ninova ve Kalıntıları

Uebersicht von Cernik’s Expedition

J. G. Taylor (1865), Travels in Kurdistan

Alain Manesson Mallet. – 1682 Curdistan Diarbeck

Evliya Çelebi’den seçmeler

Târihu Devleti’l-Ekrad

Dîwanê Lugatî’t-Turk de “Erd’ul-Ekrad”

Mesayifu’l- Ekrad we Meşatîhim (Kürtlerin Yaylak ve Kışlakları) – 10.yüzyıl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir