Kategoriler
Tarîx û Cografya

Târihu Devleti’l-Ekrad

Kürt-İslâm tarihinin en temel kaynaklarından, Hazrecî’nin “Târihu Devleti’l-Ekrad” adlı yazma eseri.

Eyyubî hanedanının H. 571-655 yılları arasını kapsayan tarihini içeren Hazrecî’nin Arapça eseri “Tarihu Devleti’l-Ekrâd – Kürt Devleti Tarihi” adını taşımaktaydı.

(Bkz. El-Hazrecî, Târihu Devleti’l-Ekrâd, Miilet Genel (Hekimoğlu Ali Paşa) Kütüphanesi, No:695)

Foto-Kaynak: Müfid Yüksel

Önemli Not: Kitabın kapağına sonradan “ve’l-Etrak” şeklinde bir eklenme yapılmış. Bu eklenme görüldüğü gibi hem daha kalın bir yazıyla ve hem de farklı bir yazı stiliyle yapılmış. Kitap kapağının sağ alt kısmında kitap ismi tekrar yazılı; orada sadece “Tarixu Devleti’l-Ekrâd” var, “etrak” yok. Kitabın kapak resmini ilk kez paylaşan sayın Müfid Yüksel de bu ifadenin sonradan eklendiğini ve eklemeyi yapan kişinin muhtemelen Pof. Ramazan Şeşen olduğunu belirtti. Yani bu ibarenin kitaba sonradan eklendiği teyit edilmiş olundu.

Muhammed bin İbrahim bin Muhammed bin Ebi’l-Fevâris Abdülazîz El-Ensârî El-Hazrecî, Tarîxu Devleti’l-Ekrad, Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu , nr. 695

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir