Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 7

7-Kırmanccada Sözcük Türleri             Kırmanccada sözcüklerin tekil (eril, dişil) ve çoğul formda olduğunu belirtmiştik. Eril isimler yalın haldeyken erilliklerini belirten bir durum sözkonusu değildir fakat dişil isimler genellikle -e sesiyle bitmektedir tabi bu her -e ile biten sözcüğün dişil olduğu anlamına gelmez az sayıdaki sözcük ise yalın haldeyken çoğulluk bildirir. Eril isimlere örnek; bina: ban […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 6

6- No çi yo? / Na çi ya? / Bu nedir?             Kırmanccada isimler tekil ve çoğul olup, tekil isimler de eril veya dişil formda bulunurlar. İsimler bulundukları formun kurallarına göre cümlede kullanılır. Tamlama eklerini, koşaçları, işaret sıfatlarını, işaret zamirlerini vb bulunduğu forma uygun alır. Bir ismin eril mi dişil mi olduğunu anlamak bazen çok […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 5

5-Ti çend serre yî/ya? / Kaç yaşındasın? Hazır sayıları öğrenmişken telefon numaralarına da bakalım. Numreyê telefonê to çi yo? (Telefon numaran nedir?) Numreyê telefonê mi 0 412 923 10 89 o. (Telefon numaram 0 412 923 10 89’dur.) Kodê şaristanî / İl kodu: 0 412 Kırmanccada telefon numaraları, Türkçe’deki gibi önce üçer ve sonra ikişer […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 4

4-Hûmarnameyî / Sayılar 0 sifir 1 yew 2 di 3 hîrê 4 çar 5 panc 6 şeş 7 hewt 8 heşt 9 new 10 des 11 yewendes 12 diwês 13 hîrês 14 çarês 15 pancês 16 şîyês 17 hewtês 18 heştês 19 newês 20 vîst 20 vîst 21 vîst û yew 22 vîst û di […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 3

3-Zemîrê Kesan / Kişi Zamirleri İsim Cümleleri: Yüklemi isim olan cümlelerdir. Bu cümlelerde yüklem fiil değildir bu nedenle bu tür cümleler hareket bildirmeyen durum cümleleridir. Koşaç (English:Copula / Kirmanckî:Karo nêmcet): İsim cümlelerinde özneyi yükleme bağlayan ve yüklemde cümlenin bitiş halini oluşturan dilbilgisel öğedir. Türkçedeki koşaçlar: -dır (ve 1. ve 2. tekil-çoğul şahıs ekleri -ım, -sın, […]