Kategoriler
Mewlid

Mewlidê Nebî yê Ehmedê Xasî

Mewlidê Nebî yê Ehmedê Xasî-Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi

Mewlid Ahmed-i Hasi -Dr. Osman ÖZER

Mewlûdê Nebî, Bi ziwanê Kurdî (Zazakî)– Tadox Tîpani ‘Erebî ra: Mîhanî (Fırat Yayınları)

Mewlidê Nebî . Ehmedê Xasî -Malmîsanij (Kovara Hêvî-4 r:75-97)

Mewlidê Kirdî . Ehmedê Xasî -Roşan LEZGîN

Mela Ehmedê Xasî’nin Mevlidi: ”Mewlidu n-Nebiyyi l-Qureyşiyyî” İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi-MehmetYERGİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir