Kategoriler
Arşîv

Zazaca Arşivi

Vate Kovara Kulturî: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Berhem Kovara Lêkolînên Civakî û Çandî 1988/1 1988/2 1988/3 1989/4 1989/5 1989/6 1990/7 1990/8 1990/9 1991/10 1991/11-12 1992/1 1992/2 1992/3 1992/4 Hêvî Kovara Çandîya Giştî: 1 2 3 4 5 6 7 8 Tirêj Kovara Çandi û Pişeyi: 1 2 3 4 Çira Kovara Kulturî: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15/16 17 18 Miraz Edebiyat u Felsefe: 1 2 3 4 Ware Pêseroka Zon u Kulturê Ma : 1 2 3/4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Çıme Pêserokê Zuwan u Edatê Zazayan: 1 2 3 4 5 6 7 8/1 8/2 9/1 9/2 Ayre Mecmuaya Zıwani: 11 12 14 Piya Pêserokê Zuwan u Kulturê Zaza: 9 Zanko: 3 Kırmanciya Beleke Bilimsel İnceleme Araştırma Eleştiri: 1 2 4 Tija Sodıri Perloda Zon u Zagonê kırmanc-Zazay: 1 2 3 Vatı: 1 2 3 Waxt: 0 1 2 3 4 ****************** Roja Newe (1963) Arşîvê […]