Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/20

DERSA VÎSTINE: OTÊLE DE otêle (m) [otel] pansîyon (n) şêwirmend, -e [danışman, müşavir] agahdarîgeh (n) [danışma (yeri)] mişewre kerdene, şêwirîyayene [danışmak] resepsîyon (n) restorant oda(m) [oda] numreyê oda [oda numarası] anaxtar (n), kilît (n), mifte (n) [anahtar] mînîbar (n) şabaş (n) [bahşiş] xewlî (m) [havlu] xewlîya banyoyî (m) [banyo havlusu] xewlîya destan (m) [el havlusu] […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/19

DERSA NEWÊSINE: Hîkayeya demê vîyarteyê nedîyarî [Miş’li geçmiş zamanın hikayesi] Geçişsiz fiillerde; Özne yalın haldedir yüklem özneye göre çekimlenir. Ez……..bîya. Ti(n)……bî. [bîyî/bîyê] Ti(m).… bîya. O………bi. [bî] A……….bî. Ma………bî. [bîyî-bîyê-bîme] Şima…….bî. [bîyî-bîyê] Ê………….bî. [bîyî-bîyê] [Parantez içinde belirtilen kullanımlar da bulunmaktadır.] Ez kewtbîya. [Düşmüştüm.] Ti kewtbî. [Düşmüştün.] Ti kewtbîya. [Düşmüştün.] O kewtbi. [Düşmüştü.] A kewtbî. [Düşmüştü.] Ma […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/18

DERSA HEŞTÊSINE: Cumleyê passîfî [Edilgen cümleler] Cumleyê passîfî [Edilgen cümleler] Bi karê ameyene [Gelmek fiili ile] Kirmancca’da ‘ameyene’ yardımcı fiili ile cümle edilgen hale getirilebilmektedir. ‘ameyene’ yardımcı fiili cümlenin zamanına ve öznesine göre çekimlenir. Asıl fiil ise olduğu gibi yani mastar haliyle kullanılır. Ameyene fiili geçişsiz olduğundan (sözde)özne yalın haldedir. Ez yena …./Ti yenî ……/Ti […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/17

DERSA HEWTÊSINE: labelê labelê,la [ama] coka [ondan dolayı] çunke, çike [çünkü] û [ve] O saye ra hes keno labelê muze ra hes nêkeno. [Elmayı seviyor ama muzu sevmiyor.] O saye ra hes keno coka saye weno. [Elmayı seviyor ondan dolayı elma yiyiyor.] O saye ra hes keno çunke saye lezetin a. [Elmayı seviyor çünkü elma […]

Kategoriler
Ders

Zazaca Ders 2/16

DERSA ŞÎYÊSINE: DEMO AMEYOX Gelecek zaman için iki ayrı şekilde cümle kurulabilmektedir. Birinci yöntem şimdiki zamanı kullanıp gelecek zaman anlamı vermek; Ez meşte yena. Yarın geliyorum. Anlamsal olarak ise, yarın geleceğim. İkinci yöntem doğrudan gelecek zamanı kullanmak; Ez do siba bêra.Yarın geleceğim. Ez do bêra. Geleceğim Unutmayalım; gelecek zaman partikeli yöresel farklılıklar gösterir: do, dê, […]